ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRAWA OCHRONY KONKURENCJI

1650 zł/os + 23 % VAT przy zgłoszeniu do 18 grudnia 2015 r.
1950 zł/os + 23 % VAT przy zgłoszeniu po 18 grudnia 2015 r.
pobierz broszurę
Data rozpoczęcia: 2016-01-14
Data zakończenia: 2016-01-15
Warszawa, Prosta 51

 

Szanowni Państwo,

 

nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności samych przedsiębiorców, jak i indywidualnej odpowiedzialności osób zarządzających.

 

Członkowie zarządu, prezesi czy dyrektorzy są osobiście odpowiedzialni za podejmowane decyzje. Ponoszą ryzyko związane nie tylko z zarządzaniem spółką, ale i z trafnością podejmowanych działań, które wiążą się z ekonomicznymi i prawnymi skutkami. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy konferencję, podczas której doświadczeni eksperci podzielą się wiedzą na temat charakteru odpowiedzialności osób zarządzających w świetle wprowadzonej nowelizacji. Ponadto przyjrzymy się zagadnieniom dotyczących zmów przetargowych na gruncie Kodeksu Karnego i Prawa Zamówień Publicznych.

 

Interaktywna formuła spotkania i ograniczona liczba uczestników są gwarancją zdobycia praktycznej wiedzy.

 

Zapraszam do udziału w konferencji w dniach 14-15 stycznia!
Paulina Mocka