DYREKTYWA TRANSPARENCY II I ROZPORZĄDZENIE MAR. Jak dostosować się do nowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych?

1650 zł/os + 23 % VAT przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2015 r.
1950 zł/os + 23 % VAT przy zgłoszeniu po 11 grudnia 2015 r.
pobierz broszurę
Data rozpoczęcia: 2016-01-12
Data zakończenia: 2016-01-13
Warszawa, Prosta 51

 

Szanowni Państwo,

 

Spółki giełdowe stoją przed koniecznością wdrożenia bardzo dużych zmian związanych z komunikacją zarówno z akcjonariuszami, jak i z rynkiem. Wciąż jest wiele niejasności w stosunku do mających wejść w życie przepisów. Codziennie spływają nowe informacje o implementacji dyrektyw i rozporządzeń (Transparency II i MAR), a także nt. postępów prac nad kolejnymi aktami prawnymi (Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych, Ustawa o ofercie publicznej). Te regulacje nakładają kolejne obowiązki na spółki notowane na GPW i NewConnect. 

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, postaramy się znaleźć odpowiedzi na coraz częstsze pytania związane z wdrożeniem spójnej i zgodnej z prawem polityki informacyjnej w spółkach.       

 

Do zobaczenia na warsztatach!

 

Tomasz Jakubiak
Project Manager