Narzędzia projektowe – efektywność pracy prawnika w kontekście optymalizacji czasu / warsztat /

Start date:
10.05.2022
End date:
10.05.2022

Marcin Nowakowski

Prawnik i CEO, Agile-lawyer.com

Prawnik ze specjalizacją w międzynarodowym prawie podatkowym. Doradca podatkowy. EMBA Aalto University Helsinki. Legal Project Manager. Certyfikowany w zakresie zarządzania projektami, agile i zarządzania zmianą.
Ponad 20 lat doświadczenia w pracy korporacyjnej, w tym w zakresie finansów, compliance, podatków i zagadnień prawnych.
Twórca i CEO Agile-lawyer.com firmy specjalizującej się w pomaganiu prawnikom pracować sprawniej i bardziej dochodowo.
Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów w tym w zakresie przekształceń, M&A, automatyzacji procesów, robotyzacji i digitalizacji, zarządzania i analizy kontraktów.

Prof. Michał Jackowski

Kancelaria DSK

Profesor prawa, adwokat, doradca podatkowy, absolwent studiów MBA na najstarszej na świecie uczelni biznesowej ESCP. Wspólnik poznańskiej kancelarii DSK, specjalizującej się w obsłudze firm z branży IT i new tech. Arbiter sądu polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), członek grup roboczych przy Ministerstwie Cyfryzacji, członek zarządu ITCorner - klastra zrzeszającego polskie firmy technologiczne. General i legal counsel w wielu innowacyjnych firmach. Ekspert w dziedzinie legal project management oraz w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, e-privacy.