ESG w praktyce - II Edycja

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
15.09.2022
End date:
15.12.2022

7 500 zł per person + 23% VAT

order before 31 July

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 31 July


No. of participants

+ 23% VAT

Piotr Biernacki

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX.
Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.
Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design.

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Magdalena Raczek – Kołodyńska

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations; Stypendystka Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2017 współtworzyła i koordynowała projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”.
Członek grup roboczych i inicjatyw mających na celu popularyzację raportowania niefinansowego m.in. Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji; Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu; Jury Konkursu Raporty Społeczne; Grupy ds. raportowania niefinansowego; Zespołu Redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN).
Od 2017 roku koordynator projektu „AKADEMIA PARKIETU dla zaawansowanych inwestorów i emitentów”. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz raportowania niefinansowego. Od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Magda Andrejczuk

Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

Z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem związana zawodowo od 2010 roku. W Allegro od września 2020 roku zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, współpracując z różnymi obszarami biznesowymi firmy w zakresie ESG. Odpowiada również współpracą z partnerami zewnętrznymi, takimi jak UN Global Compact czy SBTi. Jest członkinią Grupy Odpowiedzialny e-commerce działającej przy Izbie Gospodarki Elektronicznej oraz uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2017-2020 pracowała w Agorze, gdzie zajmowała się komunikacją, CSR, kodeksem etyki i raportowaniem. Wcześniej związana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, m.in. jako menedżerka Programu Partnerstwa i koordynatorka Karty Różnorodności. Jest współprowadzącą na studiach podyplomowych dot. CSR i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka socjologii i ekonomii. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych.

Justyna Biernacka

Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

Zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Aleksandra Drewko

Wiodąca ekspertka ds. śladu węglowego Fundacji Climate Strategies Poland

Ekspertka ds. zmian klimatycznych, liczenia śladu węglowego, strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zeroemisyjności.
Absolwentka Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej Hamburskiego Uniwersytetu Technicznego w Niemczech oraz Master of Business Administration w zakresie Globalnego Zarządzania Technologią w Northern Institute of Technology również w Niemczech. Następnie uzyskała tytuł doktora w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych na tym samym uniwersytecie w Hamburgu.

Obecnie pracuje m.in. jako główna ekspertka ds. związanych z liczeniem śladu węglowego, obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i dążeniem do zeroemisyjności w Fundacji Climate Strategies Poland. Pracuje też jako niezależna konsultantka w kilku krajach Europy. Wcześniej była liderem różnych projektów w zakresie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i efektywnością energetyczną w firmie zajmującą sie dostawą usług energetycznych w Niemczech.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi, średnimi oraz dużymi firmami jak również z różnymi sektorami, w tym motoryzacyjnym, bankowym, chemicznym, budowlanym, kosmetycznym, e-handlu, usług edukacyjnych, energetycznym, spożywczym, informatycznym, maszynowym, marketingowym, farmaceutycznym, handlu detalicznego, telekomunikacyjnym, tekstylnym i turystycznym.

Beata Faracik

Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlament Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy. Od 2018 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego, a wcześnie ds. Innowacji i Rozwoju oraz członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Członkini Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów powołanej przez Ministerstwo Finansów.

Artur Gazda

ESG Reporting Specialist w MATERIALITY

Specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych oraz tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Małgorzata Greszta

Partner Zarządzająca CSR Consulting

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030 - zawodowo związana z tematem od ponad 20 lat. Znalazła się na liście 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju ogłoszonej przez ForbesWomen. Posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu strategii i budowania kontekstu biznesowego dla aktywności ESG firm w Polsce. Pomysłodawczyni Kampanii 17 Celów i entuzjastka wspólnych projektów biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego. Propagatorka nowych trendów i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uwielbia nowe modele i rozwiązania systemowe.

Ewelina Jabłońska-Gryżenia

Head of Sustainability, Grupa RABEN

Odpowiada za realizację i komunikację Strategii Zrównoważonego Rozwoju , Raportowanie wskaźników niefinansowych na poziomie Grupy, wdrożenie Polityki Środowisko-klimatycznej na poziomie Grupy, relacje z kluczowymi klientami Grupy Raben. Z obszarem ESG w dużych firmach związana od 6 lat. Walka o równouprawnienie kobiet, troska o klimat i bioróżnorodność, to nie tylko cele biznesowe ale przed wszystkim życiowe motto.

dr Paweł Kaczmarczyk

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

Współpracuje z DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jest koordynatorem projektu współfinansowanego z środków NCBiR w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu transportem i redukcją emisji CO2 i NOx do atmosfery.
Wcześniejsze doświadczenie:
Dyrektor Zarządzający w Grupie ECDP, największej polskiej grupie doradczo-konsultingowej;
Dyrektor ds. Rozwoju w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnego biznesu, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju
Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości reprezentującego 7 największych organizacji pracodawców w Polsce.
Doświadczenie zawodowe w doradztwie w zarządzaniu, rozwoju organizacji, realizacji strategii CSR, komunikacji dla takich firm jak: ABC-Czepczyński, Czepczyński Family Foundation, ECDP Group, Instal-Projekt, The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software ASA, Stabilo, Corex, Inwenta.
W swojej pracy naukowej i badawczej koncentruje się na nowoczesnych strategiach zarządzania, zarządzaniu organizacjami poprzez kulturę organizacyjną, zarządzaniu przez wartości.

Autor publikacji naukowych:
2017 Gwarancja ubezpieczeniowa w procedurze upadłościowej
2018 Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
2020 Dysertacja doktorska: Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa, promotor: prof. Bolesław Rok

Danuta Kędzierska

SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Certyfikowany audytor standardów odpowiedzialności społecznej. W TUV Rheinland odpowiada za usługi certyfikacji wg wymagań standardu SA8000. Recenzentka polskiego tłumaczenia normy SA800. Członkini KT PKN nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności oraz Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Monika Kulik

Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska.

Odpowiada za raportowanie pozafinansowe w Orange Polska oraz inne działania zakresu społecznej odpowiedzialności firmy. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Doktorantka Zarządzania na Akademii L. Koźmińskiego.

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

Prawnik z 12 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Dyrektor Fundacji Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.
Autor licznych opracowań, analiz prawnych i poradników dla obywateli i obrońców praw obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska, w tym m.in. autor polskiego rozdziału w przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej opracowaniu Study on due diligence requirements through the supply chain. Part III, country reports (2020), współautor The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020) oraz redaktor Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020). Lider w Europie Środkowo-Wschodniej projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable sustainable finance finansowanego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną.
Wykładowca podczas warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem niefinansowym.

Agnieszka Nowaczek

Asystent, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Absolwentka socjologii oraz Prawa w Ochronie Środowiska. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie we współpracy nauka – biznes. Udział w wielu projektach naukowo-badawczych. Uczestnik projektów krajowych i międzynarodowym w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarowania odpadami, innowacji w zakresie ochrony środowiska. Współautor kilkunastu opracowań m.in.: Wpływ Inteligentnych Specjalizacji na rozwój gospodarczy małopolski, pozyskiwanie surowców ze źródeł wtórnych i odpadowych oraz analiz i prognoz środowiskowych. Szczególny obszar zainteresowań to gospodarka o obiegu zamkniętym i wskaźniki monitorowania GOZ w kraju i przemyśle.

Milena Olszewska-Miszuris

Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Praktyk wycen, storytellingu, analizy oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board).
Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz aktywnym członkiem rad nadzorczych. Jest trenerem biznesu m.in. w EY Academy of Business, a także prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Aktywnie działa na polu ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland i zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.
Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

Magdalena Obłoza

Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

Odpowiedzialna m.in. za raportowanie niefinansowe, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz komunikację.
Wcześniej związana z firmą szkoleniowo-doradczą, gdzie prowadziła projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu dla największych firm w Polsce m.in. w firmach ubezpieczeniowych, paliwowo-gazowych, budowlanych, produkcyjnych, finansowych oraz z branży odzieżowej. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu CSR, komunikacji i raportowania niefinansowego.
Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak
i instytucji publicznych.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Manager CSR na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.

Przemysław Oczyp

Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG, KPMG w Polsce

Ekspert w zakresie ESG i kwestii klimatu. Przed dołączeniem do KPMG w 2022 roku był założycielem i prezesem firmy doradczej specjalizującej się w doradztwie ESG. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje projekty podwyższające standard raportowania na polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji. Realizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, wspierając ponad 200 firm. Jest cenionym na rynku ekspertem w obszarze ESG.

Olga Petelczyc

Założycielka i zarządzająca Arete Audit, certyfikowana audytorka z prawie 20-letnim stażem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR, Koordynatorka zespołu ds. raportowania niefinansowego.

Założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wpieranie organizacji we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zrównoważonym działaniu. Certyfikowana audytorka, od prawie 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarzadzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kultury organizacji, etyki, przeciwdziałania korupcji. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych. Jest wykładowcą uniwersyteckim i trenerem. Na szkoleniach prezentuje praktyczne podejście w oparciu o wiedzę zdobytą jako szefowa audytu w jednej z największych agencji wykonawczych i wiele lat współpracując ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR . Olga ma międzynarodowe doświadczenie w projektach realizowanych m.in. w takich krajach jak: Ukraina, Mołdawia, Turcja, Gruzja. Jako prelegentka brała udział w konferencjach realizowanych przez OECD 2018 r. w Paryżu, czy w listopadzie 2019 r na zaproszenie Komisji Europejskiej w trakcie konferencji w Brukseli „From hindsight to insight and beyond – How Internal Audit may contribute to foresight” dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji. Jest autorką publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Prowadzi bloga #Audittalks oraz webinary #Audittalks przy kawie. Działa społecznie na rzecz rozwoju funkcji audytu w organizacjach. W latach 2015-2017 pełniła funkcję wiceprezeski Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie pełni funkcje Pełnomocnika Zarządu IIA Polska ds. CSR oraz koordynuje prace grupy ds. raportowania niefinansowego. Ekspertka w programie Climat Leadership powered by UN enviroment. Ambasadorka 30% Club Poland.

Katarzyna Nowak

Sustainability Manager w MATERIALITY

Opracowuje całościowe strategie ESG, raporty niefinansowe - zgodne z GRI Standards, TCFD, z planowaną Dyrektywą CSRD i z unijną taksonomią. Tworzy rozwiązania, które spółkom ułatwiają wypełnienie wymogów regulacyjnych oraz komunikację z agencjami ratingowymi, inwestorami i interesariuszami. Od 20 lat realizuje projekty ESG dla największych europejskich firm z branży nieruchomościowej, hotelarskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, deweloperskiej, medialnej, logistycznej, operatora giełdy papierów wartościowych i retail.

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

Ma ponad 14 letnie doświadczenie w wiodącej kancelarii prawa HR w Polsce. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie HR. Doradza pracodawcom we wszystkich aspektach związanych z zasobami ludzkimi w organizacji. Prowadzi bieżące doradztwo, procesy sądowe w zakresie prawa pracy, wspiera pracodawców m.in. w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, restrukturyzacjach oraz przejęciach. Jest propagatorką idei paperless w obszarach HR. Doradza pracodawcom z sektora regulowanego (banki domy maklerskie, TFI, ubezpieczyciele, spółki giełdowe) w zakresie polityk wynagradzania oraz relacji z tzw. Risk-takerami i wyższą kadrą menadżerską. Doradza radom nadzorczym w zakresie relacji z członkami zarządów.
Katarzyna ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. oraz aplikację radcowską w 2011 r. Jest także absolwentką Uniwersytetu Paris Assass w 2012 r. (Diplôme supérieur d'université de Droit international privé).
Współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi (Związek Banków Polskich, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Jest autorką licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz publicystycznych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy).

dr Robert Sroka

Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe.

Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor i współautor licznych raportów poświęconych ESG, które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl oraz książek „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” oraz „Etyka i prawa człowieka w biznesie”.

Katarzyna Starzycka

Sustainability Specialist w MATERIALITY

Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW oraz opracowuje strategie zrównoważonego rozwoju dla spółek, specjalizując się w zagadnieniach zmiany klimatu, bioróżnorodności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Stanisław Stefaniak

Starszy Analityk w programie Zrównoważone Finanse Fundacja Instrat

Zajmuje się regulacjami prawymi oraz politykami publicznymi dotyczącymi zaangażowania sektora finansowego w transformację klimatyczną. Prawnik, aplikant adwokacki.

Agnieszka Stupkiewicz

Radczyni prawna, Fundacja Frank Bold

Swoje 14 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw w jednostce organizacyjnej samorządu gminnego, a następnie spółkach z branży ubezpieczeniowej, gdzie oprócz doradztwa prawnego i prowadzenia procesów certyfikacji, obsługiwała wiodące na rynku polskie spółki w zakresie ubezpieczeń. Obecnie jest członkinią zespołu Fundacji Frank Bold zajmującego się transformacją energetyczną, wspiera także zawodowo inicjatywy Fundacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym te dotyczące raportowania niefinansowego.

Paulina Szulc

Sustainability Consultant Sustainability Consultant Bureau Veritas Group

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian w budowaniu odpowiedzialnego biznesu. Jako Konsultantka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska odpowiada m.in. za weryfikacje raportów niefinansowych zgodnych z GRI Standards. Jest wykwalifikowaną weryfikatorką GHG.

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton. Nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.
Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA – The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.
Wybrani klienci: CD PROJEKT, Shoper, Ipopema Securities, Bank Polskiej Spółdzielczości, Plus Bank, Getin Noble Bank, Skarbiec TFI, SGB Bank, Indykpol, Circle K Polska, Najwyższa Izba Kontroli, United Beverages, Interia.

Robert Pochyluk

Niezależny ekspert, Wiceprezes Polskiego Forum ISO14000, Wieloletni audytor i ekspert DNV, właściciel Eko-net (eko-net.pl - Centrum Ochrony Środowiska)

Uznany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem.
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org).
Członek Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.).
Koordynator prac Technicznych Grup Roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC” oraz „Wdrażanie dyrektywy IPPC w województwie zachodniopomorskim” (IPPC- Zintegrowanie Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń).
Kluczowy ekspert/ doradca Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i efektywności energetycznej
Lider projektów w zakresie identyfikacji wymagań prawnych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi dla ponad 100 organizacji w Polsce np. ENEA Wytwarzanie, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, STOCK Polska, Mondelez Production Polska, Interational Paper Celulosis Fiber, Federal Mogul Bimet
Autor oraz współautor licznych ocen zgodności z BAT m.in. dla PKN Orlen Petrochemia, PKN Orlen Anwil Włocławek, ENEA Wytwarzanie, KGHM Polska Miedź
Autor oraz współautor wielu ocen i opracowań w obszarze ochrony środowiska
Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO14000

Mikołaj Potocki

Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska.

Od 2017 roku współtworzy dział i odpowiada za jego rozwój. Poprzez świadczone i wciąż rozwijane usługi Bureau Veritas Polska pomaga klientom w zarządzaniu ich wpływem na klimat m.in. wspierając w obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach ESG, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz
w zrównoważonych zakupach.
Z racji pełnionej funkcji i doświadczenia, posiada wiedzę związaną z ogólnym funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz z wymaganiami prawnymi w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu.