ESG w praktyce - II Edycja

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
15.09.2022
End date:
15.12.2022

7 500 zł per person + 23% VAT

order before 31 July

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 31 July


No. of participants

+ 23% VAT

Piotr Biernacki

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX.
Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.
Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability i information design.

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Magdalena Raczek – Kołodyńska

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations; Stypendystka Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2017 współtworzyła i koordynowała projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”.
Członek grup roboczych i inicjatyw mających na celu popularyzację raportowania niefinansowego m.in. Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji; Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu; Jury Konkursu Raporty Społeczne; Grupy ds. raportowania niefinansowego; Zespołu Redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN).
Od 2017 roku koordynator projektu „AKADEMIA PARKIETU dla zaawansowanych inwestorów i emitentów”. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz raportowania niefinansowego. Od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju.