ESG w praktyce - II Edycja

Praktyczne przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
15.09.2022
End date:
15.12.2022

7 500 zł per person + 23% VAT

order before 31 July

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 31 July


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
15 september 2022

Temat dnia: Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

WPROWADZENIE

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych , Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Przywitanie
 • Kwestie techniczne
 • Kwestie organizacyjne
   
09:55

Historia ESG - od CSR do zrównoważonego rozwoju

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Najważniejsze etapy ewolucji raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku polskim
 • Implikacje biznesowe wynikające z początków społecznej odpowiedzialności biznesu
 • ESG jako część strategii firmy
   
11:05

Przerwa

11:25

Obecne wymogi regulacyjne

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Dyrektywa NFDR i jej implementacja do polskich przepisów
 • Statystyki raportowania
   
12:15

Kogo interesują dane niefinansowe

 • Krąg odbiorców danych niefinansowych
 • Zasady odpowiedzialnego inwestowania
   
13:00

Przerwa

13:30

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część I

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Jakość raportowania na polskim rynku kapitałowym na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
   
14:20

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część II

 • Jakość raportowania europejskich spółek na podstawie dostępnych badań
 • Najważniejsze obszary do poprawy
   
15:05

Zakończenie

Day II
Thursday
22 september 2022

Temat dnia: Otoczenie regulacyjne

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

 • Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
 • Dobór SDG’s do działalności firmy
   
10:20

Standardy raportowania i wytyczne

 • Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego
   
11:05

Przerwa

11:25

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

 • Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
 • Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii
   
12:15

Rozporządzenie 2019/2088 SFRD

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
 • Pośrednie obowiązki dla klientów
   
13:00

Przerwa

13:30

Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Stan prac legislacyjnych nad dyrektywą CSDR
 • Najważniejsze założenia projektu
   
14:20

Audyt danych niefinansowych

 • Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
 • Limited assurance vs reasonable assurance
   
15:05

Zakończenie

Day III
Thursday
6 october 2022

Temat dnia: Jak się przygotować do raportowania?

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Różne rodzaje kapitału

 • Rodzaje kapitału są wykorzystywane w firmie
 • Działania budujące i uszczuplające kapitały
   
10:20

Organizacja procesu raportowania w firmie

 • Harmonogram przygotowań do raportowania 
 • Kto powinien uczestniczyć w procesie raportowania
   
11:05

Przerwa

11:25

Identyfikacja interesariuszy

 • Określenie różnych grup interesariuszy
 • Sposoby dialogu z interesariuszami
   
12:15

Badanie istotności

 • Metody ustalenia istotności
 • Proces przeprowadzania badania istotności
   
13:00

Przerwa

13:30

Metodologia zbierania i agregacji danych

Sposoby organizacji zbierania danych w firmie i grupie kapitałowej
Najczęściej popełniane błędy przy zbieraniu danych
 

14:20

Jak się przygotować do raportowania? Case study

 • Omówienie przygotowania do procesu raportowania 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:05

Zakończenie

Day IV
Thursday
13 october 2022

Temat dnia: Identyfikacja łańcucha wartości

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Co to jest i łańcucha wartości i dlaczego należy go identyfikować?

 • Definicja łańcucha wartości i metody identyfikacji
 • Korzyści dla firmy płynące z identyfikacji łańcucha wartości
 • Grupa kapitałowa
 • Dostawcy i poddostawcy
 • Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce
 • Etapy analizy łańcucha wartości
 • Harmonogram badania łańcucha wartości
   
11:05

Przerwa

11:25

Upstream i downstream – jak powstaje produkt i co się dalej z nim dzieje?

 • Grupa kapitałowa
 • Dostawcy i poddostawcy
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Możliwości zarządzania niższym szczeblem łańcucha wartości
   
12:15

Audyty podwykonawców

 • Metodologia przeprowadzania audytu
 • Korzyści z dokonywania audytu
   
13:00

Przerwa

13:30

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

 • Modele biznesowe oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego
 • Korzyści płynące w wdrożenia GOZ
 • Sposoby na zmierzenie efektywności GOZ
 • Jak zarządzać GOZ na podstawie wskaźników
 • Różnice w modelach GOZ w zależności od rodzaju działalności
 • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od branży
 • Case study
   
15:05

Zakończenie

Day V
Thursday
27 october 2022

Temat dnia: Obszar środowiskowy

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Obszar środowiskowy

 • Rodzaje ryzyk środowiskowych i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami środowiskowymi
   
10:20

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

 • Najważniejsze wskaźniki z obszaru środowiskowego
 • Metody liczenia wybranych wskaźników
   
11:05

Przerwa

11:25

Pożądane wartości wskaźników

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
   
12:15

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz. 1

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
13:00

Przerwa

13:30

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz. 2

 • Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
 • Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych
   
14:20

Obszar środowiskowy. Case study

 • Najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach 
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:05

Zakończenie

Day VI
Thursday
3 november 2022

Temat dnia: Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Prawa człowieka

 • Katalog Praw Człowieka
 • Minimum Safeguards
   
10:20

Zagadnienia ładu korporacyjnego

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Istota ładu korporacyjnego
 • Znaczenie ładu korporacyjnego dla zarządzania przedsiębiorstwem
   
11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami 
   
12:15

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 1

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 2

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Obszar społeczny i ładu korporacyjnego. Case study

 • Omówienie dobrych i złych przykładów raportowania w Polsce i na świecie
 • Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie
   
15:05

Zakończenie

Day VII
Thursday
17 november 2022

Temat dnia: Obszar pracowniczy

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Prawa pracownicze

 • Prawa pracownicze a prawa człowieka
 • Praktyka ochrony praw pracowniczych
   
10:20

Ryzyka pracownicze

 • Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
 • Sposoby zarzadzania ryzykami 
   
11:05

Przerwa

11:25

Zagadnienia różnorodności

 • Różnorodność papierowa v. rzeczywista
 • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
   
12:15

Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników – cz. 1

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników – cz. 2

 • Omówienie wartości wybranych wskaźników
 • Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
 • Wybór wskaźników w zależności od branży
 • Interpretacja wartości wskaźników
   
14:20

Obszar pracowniczy. Case Study.

 • Omówienie dobrych praktyk raportowania obszaru pracowniczego 
 • Najczęściej popełniane błędy
   
15:05

Zakończenie

Day VIII
Thursday
1 december 2022

Rozpoczęcie

Temat dnia: Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów

 • Raportowanie niefinansowe za rok 2021 – analiza przypadku
 • Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego
   
10:20

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – cz. 1

 • Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji 
 • Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
 • Liderzy raportowania środowiskowego
   
11:05

Przerwa

11:25

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – cz. 2

 • Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji 
 • Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
 • Liderzy raportowania środowiskowego
   
12:15

Dobre praktyki raportowania

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych , Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Czynniki decydujące o jakości raportowania
 • Najciekawsze przykłady raportowania z rynków światowych
   
13:00

Przerwa

Day IX
Thursday
8 december 2022

Temat dnia: Raportowanie Taksonomii w praktyce

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF

 • Obliczanie obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx), wydatków operacyjne (OpEx) zgodnie z taksonomią
 • Najczęstsze błędy w raportowaniu za rok 2021
   
11:00

Przerwa

11:20

Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy
   
12:50

Przerwa

13:20

Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

 • Metodologia wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
 • Najważniejsze problemy
   
14:50

Zakończenie

Day X
Thursday
15 december 2022

Temat dnia: Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive

09:20

Czas na logowanie

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

09:30

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

 • Zakres podmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Zakres przedmiotowy Dyrektywy CSRD
 • Terminach implementacji
   
11:00

Przerwa

11:20

ESRS Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 1

 • Architektura systemu standardów raportowania
 • Prezentacja sprawozdań zrównoważonego rozwoju
 • Podstawowe zasady raportowania
   
12:50

Przerwa

13:20

ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju cz. 2

 • Standardy przekrojowe
 • Standardy tematyczne
 • Standardy sektorowe
   
14:50

Zakończenie