Jak skutecznie chronić dobra niematerialne przedsiębiorstwa w Polsce i UE

Nowe regulacje materialnoprawne i procesowe oraz trendy orzecznicze w zakresie własności przemysłowej.

Start date:
25.08.2022
End date:
25.08.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 12 August

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 12 August


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
25 august 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

09:30

dr Monika Żuraw, wspólnik, radca prawny

Zaplanowana strategia ochrony dóbr niematerialnych kluczem do sukcesu rynkowego w każdej branży

 • Działania podejmowane na wstępnym etapie każdego projektu w celu zidentyfikowania możliwości i ryzyk związanych z eksploatacją wartości intelektualnych
 • Utrzymywanie i rozwijanie ochrony; monitorowanie rynku
 • Systematyczne przeciwdziałanie naruszeniom
 • Znaczenie umów z zakresu własności intelektualnej w różnych branżach oraz regulaminów i praktyk wewnątrz przedsiębiorstwa  
10:30

Katarzyna Pikora, wspólnik, radca prawny

Efektywna rejestracja praw własności przemysłowej – jak ją zaplanować i przeprowadzić w Polsce, UE i na świecie

 • Oznaczenia odróżniające (m.in. systemy rejestrowe, ochrona bez rejestracji, właściwy wybór oznaczenia, ochrona za granicą)
 • Ochrona produktu i opakowania (m.in. kiedy warto ubiegać się o ochronę patentową, kiedy zgłaszać wzór przemysłowy lub użytkowy, czy warto chronić wygląd produktu i opakowania, jakie wybrać systemy ochrony)
 • Koszty postępowań urzędowych
11:30

Przerwa

11:45

dr Monika Żuraw, wspólnik, radca prawny

Strategie egzekwowania praw własności intelektualnej i  prowadzenia spraw spornych (kumulacja podstaw ochrony, identyfikacja naruszeń, negocjacje, mediacje, spory sądowe, postępowania przed organami rejestrowymi)

 • Działania prewencyjne i pozasądowe sposoby rozwiązania sporu
 • Zależność między postępowaniem administracyjnym i cywilnym
 • Nowe powództwo o ustalenie braku naruszenia praw własności przemysłowej
 • Koszty postępowań
 • Wpływ orzecznictwa unijnego na poziom ochrony IP w Polsce
 • Jak prowadzić spory za granicą
 • Wykorzystanie narzędzi karnych do ochrony własności przemysłowej
12:45

Katarzyna Pikora, wspólnik, radca prawny

Postępowanie cywilne - postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej (postępowanie główne, postępowania o zabezpieczenie, , powództwa wzajemne, powództwo o ustalenie, nowe środki procesowe)

 • Specyfika postępowań głównych w sprawach własności przemysłowej
 • Katalog roszczeń i struktura pozwów
 • Wnioski o zabezpieczenie roszczeń – jak je formułować, żeby były skuteczne
 • Nowe środki procesowe  w postępowaniu o naruszenie
 • Sądy ds. własności intelektualnej  - ocena po dwóch latach działania
13:45

Przerwa

14:00

dr Monika Żuraw, wspólnik, radca prawny

Specyfika spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i znaczenie regulacji w systemie ochrony własności przemysłowej

 • Nazwane czyny nieuczciwej reklamy
 • Znaczenie klauzuli generalnej
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Kumulacja ochrony na podstawie różnych regulacji 
15:00

Przerwa

15:15

Katarzyna Pikora, wspólnik, radca prawny

Projektowane zmiany w Prawe własności przemysłowej (lub nowe przepisy w Prawie własności Przemysłowej, jeśli zostaną uchwalone)

 • Znaki towarowe
 • Wzory przemysłowe
 • Patenty
 • Wzory użytkowe
16:00

Zakończenie