FORUM NAJLEPSZYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH FIDIC

FIDIC W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Data rozpoczęcia:
06.11.2019
Data zakończenia:
07.11.2019

Opis

Podczas szkolenia zapoznamy Uczestników z wzajemnymi obowiązkami i relacjami wszystkich stron procesu inwestycyjnego, wskażemy, jakich błędów nie należy popełniać i na jakie zapisy w dokumentach kontraktowych zwrócić szczególną uwagę oraz jakich zapisów unikać?

Nasi Prelegenci – Praktycy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu:

 • Warunków kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych 2020 i praktyki budowlanej
 • Działań, które należy podjąć by skutecznie wnieść roszczenie oraz bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami
 • Sposobów unikania przeterminowania roszczeń oraz podrzymywania roszczeń po odrzuceniu ich przez inżyniera kontraktu
 • Roli  inżyniera kontraktu – ciążące na nim obowiązki i odpowiedzialność
 • Mechanizmów waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o FIDIC
 • Trzeciej strony medalu – odpowiedzialności za działania strony trzeciej
 • Błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej

>>   PRAKTYKA
>>   DOŚWIADCZENIE
>>    ANALIZA
>>   TRENDY
>>   CASE STUDIES
>>    DYSKUSJE
>>   SESJE PYTAŃ

Zapraszamy już dziś na inspirujące wystąpienia, ekscytujące dyskusje i wymianę doświadczeń:

 • Inwestorów
 • Wykonawców robót
 • Kosztorysantów
 • Pracowników Biur Projektowych
 • Inżynierów powołanych do realizacji inwestycji,  Konsultantów i Doradców
 • Inspektów nadzoru budowlanego, inwestorskiego
 • wszystkich posługujących się  w  praktyce warunkami kontraktowymi FIDIC
   

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała