Powered by chatwoo.com

3. R&D SUMMIT

Strategiczna rola innowacyjnych modeli biznesowych

Data rozpoczęcia:
26.04.2017
Data zakończenia:
27.04.2017

Program

Dzień I
Środa
26 kwietnia 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

SESJA INSPIRACJI

09:30

Jak rozwijać kreatywność w działach R&D z perspektywy psychologa? Pobudź kreatywność swoją, Twoich współpracowników i całego przedsiębiorstwa!

* Interaktywna sesja z psychologiem

Agnieszka Zawadzka, Psycholog, Trener, Coach, Dydaktyk

 • Jak przezwyciężać przeszkody psychologiczne, które blokują powstanie innowacyjnych pomysłów?
 • W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające kreatywności w pracy?
 • Metody pobudzania kreatywności wśród zespołów badawczych
10:30

(Re)definicja innowacji? Jakie czynniki mają istotny wpływ na poziom innowacyjnych działań w firmie?

Małgorzata Kromarek, Dyrektor ds. Innowacji, Pfleiderer

 • Wpływ kapitału firmy i kultury organizacji na projekty innowacyjne.  Jak tworzyć  innowacyjne modele biznesowe?
 • W jaki sposób przełożyć potrzeby rynku na innowacje w Twojej firmie i dostosować do nich strategię rozwoju produktu?
 • Jak efektywnie wykorzystać doświadczenia klientów w tworzeniu innowacji?

 

11:10

Przerwa na kawę

11:30

Barometr innowacyjności, czyli jak efektywnie zdiagnozować potrzeby, dla których poszukujemy innowacyjnych rozwiązań

Dorota Żurkowska, R&D Manager, Bobby Burger , Maciej Sobolewski, Brand Manager/ Marketing Manager, Bobby Burger

 • Diagnoza jako punkt wyjścia innowacji – analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na Twoje pomysły
 • Od trendu do produktu, czyli jak rozwijać badawczo-rozwojowe zdolności w Twojej firmie biorąc pod uwagę dynamikę rynku?
 • Zdefiniowanie procesu badań w ramach organizacji – jak działania R&D wpływają na strategię organizacji?
 • Metody analizy potrzeb Twoich konsumentów – jakie narzędzia usprawnią proces diagnozowania potrzeb klientów?
12:10

Customer Centric Innovation – jak stworzyć innowację opartą na potrzebach konsumentów

Michał Safita, Strategy & Innovation Manager, Empik Group

 • Jak skutecznie obserwować preferencje (nie tylko) Twoich konsumentów i wyciągać z nich wnioski?
 • Metody wyznaczania celów innowacji, które są oparte na potrzebach klientów
 • Narzędzia wspomagające badanie trendów konsumenckich i przekładanie ich na innowacje
12:50

Lunch

13:50

R&D Project Management – jak efektywnie wdrażać i zarządzać projektem R&D w Twojej firmie?

Tomasz Kubica, R&D Project Manager, Apator

 • Lean thinking, design thinking, agile … poznaj metody i techniki, które możesz wykorzystać realizując innowacyjne projekty
 • Między technologią a designem – jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność Twojego projektu?
 • Zaprojektuj usługi i produkty zgodnie z oczekiwaniami Twoich klientów. Innowacyjne modele biznesowe
14:30

Przerwa na kawę

Interaktywne sesje warsztatowe w równoległych blokach do wyboru

14:40

BLOK 1: Kiedy świat pomysłów zderza się z aspektami prawno-finansowymi

Dotacje na innowacje czyli jak przygotować dobry projekt B+R

Magdalena Zawadzka, Partner, Crido Taxand

 • Jak przygotować firmę na realizacje projektów B+R?
 • Co podlega ocenie przy wyborze projektów B+R?
 • Metodologia tworzenia budżetów projektów B+R
14:40

BLOK 2: Kiedy pobudzanie kreatywności jest niezbędne również wśród zespołów B+R

Wariaci czy ułożeni inżynierowie – zespół do wdrażania innowacji, jaki?

Arek Skuza, Partner at K2 Digital Transformation, CoFounder at K2 Digital Ventures

 • Stwórz wewnętrzną siatkę kontaktów – jak efektywnie wykorzystać zasoby wewnątrz firmy?
 • Metody organizowania pracy w multikompleksowych zespołach
 • KPI i wskaźniki – jak mierzyć cele cross-funkcyjnego zespołu
16:10

Zakończenie pierwszego dnia forum

Dzień II
Czwartek
27 kwietnia 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

SESJA INSPIRACJI

09:30

Współpraca ze start-upami jako nowatorski model biznesowy. Jak wykorzystać pomysłowość start-upów w Twoich innowacjach?

Cezary Lejkowski, Prezes Zarządu,MAGENTA Grupa Tauron , Magdalena Jackowska-Rejman, Prezes Zarządzający, Techbrainer

 • Radykalne innowacje? Modele współpracy ze start-upami
 • Na wspólnej ścieżce wzrostu czyli jak czerpać obopólne korzyści ze współpracy?
 • Jak skutecznie określić podział obowiązków między działem R&D a start-upem?
 • Jak chronić know-how w Twojej firmie?

START-UP MIXER  część 1

Przykładowe adaptacje rozwiązań wykreowanych przez start-upy w firmach

START-UP MIXER  część 2

Sesje mentorskie z pomysłodawcami najbardziej innowacyjnych start-upów w Polsce

10:30

Open Innovation – jak stworzyć otwartą platformę innowacji?

Henryk Kubiczek, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, EDF Polska

 • Jak skutecznie tworzyć wartość w otwartej innowacji i uwzględniać preferencje konsumentów?
 • Na rozdrożu, czyli jak efektywnie współpracować z różnymi jednostkami i zorganizować pracę     w formie otwartej innowacji?
 • Skuteczne ścieżki komunikacji jako narzędzie przyspieszenia procesów Open Innovation
11:00

Przerwa na kawę

11:20

Jak wpisać innowację w długofalową strategię rozwoju produktu?

Krzysztof Łebek, CEEMEA IATD Technical Manager, 3M

 • Ryzyko=szansa. Instrumenty zarządzania ryzykiem w strategii rozwoju Twojego produktu
 • Między danymi a nadchodzącymi trendami. Analiza możliwości wynikających ze zmian technologicznych i rynkowych na każdym etapie rozwoju produktu
 • Za pomocą jakich technik Twoją strategię rozwoju produktu wpisać w struktury firmy?
 • Jak skutecznie realizować długoterminowe plany i kiedy korygować przyjęte założenia
12:00

Jak skutecznie przezwyciężać wąskie gardła organizacji oraz bariery innowacyjności w Twojej firmie

Aneta Kwiatkowska, R&D Project Manager, Sodexo

 • Usprawnij proces decyzyjny! Jak pobudzić innowacyjne działania wewnątrz przedsiębiorstwa,    by wspierały rozwój Twoich pomysłów?
 • Wpływ ekosystemu firmy na rozwój innowacji czyli jak wykorzystać inne działy do wsparcia Twojego pomysłu
 • Kontroling Finansowy = główny blokujący? Jak stworzyć spójny system współpracy   z obszarem finansowym?
12:40

Lunch

Interaktywne sesje warsztatowe w równoległych blokach do wyboru

13:40

BLOK 1: Kiedy świat pomysłów zderza się z aspektami prawno-finansowymi

Tło prawne projektów R&D – pod okiem prawnika wypracuj ścieżkę komercjalizacji Twoich pomysłów

Wojciech Kulis, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • Procedura komercjalizacji pomysłów – o czym musisz pamiętać?
 • Przykładowe sposoby komercjalizacji prac R&D
 • Metody przezwyciężania prawnych problemów związanych z komercjalizacją projektów R&D
13:40

BLOK 2: Kiedy pobudzanie kreatywności jest niezbędne również wśród zespołów B+R

Angażuj, wspieraj, pobudzaj do działania czyli metody zarządzania zespołem działu R&D

Piotr Wojciechowski, KANCELARIA ADWOKACKA PIOTR WOJCIECHOWSKI

 • W jaki sposób dobrać uczestników zespołu pracującego nad innowacją?
 • Jak zaangażować pracowników firmy do tworzenia procesów innowacyjnych?
 • Techniki organizowania pracy i zwiększania zaangażowania wśród podopiecznych
 • Metody komunikacji z pracownikami działu R&D
15:10

Zakończenie forum