FINANCIAL CONTROLLING SUMMIT 2017

Controlling 4.0 w nowoczesnym biznesie

Data rozpoczęcia:
20.09.2017
Data zakończenia:
21.09.2017

Program

Dzień I
Środa
20 września 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa i networking

09:30

O strategii antykruchości jako sposobie na wygraną w świecie VUCA

Power speech

dr Witold Jankowski, Prezes ICAN Institute, redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”

 • jakie wyzwania stawia przed CFO współczesny świat biznesu charakteryzowany jako VUCA: volatility (niestabilność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność)
 • czym jest strategia antifragility (antykruchości)?
 • szanse i trudności jakie niesie za sobą wdrażanie tej strategii w polskich przedsiębiorstwach
10:00

Financial Reporting Benchmarking

Prelekcja w języku angielskim

Greg Tzavelopoulos, Head of Corporate Performance Management, Activity Based Costing, Pipelife

A holistic overview of current capabilities and future trends of corporate information systems (ERP, BI, CPM, Analytics), sharing significant insights for the business analysis tools deployed in various modern corporations as well as their underlying tech

 • Business Analysis
  • general Ledger Reporting and beyond
  • ERP Reporting
  • BI Reporting
  • CPM Concepts (Planning, Consolidation, ABC, Balanced Scorecard)
  • analytics Capabilities
 • Technology
  • integrating Systems
  • modelling data environments
  • leveraging tools to take better decisions
10:50

Outsourcing finansów do centrum usług wspólnych – szanse, zagrożenie i wyzwania dla controllera finansowego w rozproszonej strukturze procesowej

case study FCA Poland

Sławomir Bekier, Dyrektor Administracji, Finansów i Kontroli Zarzadzania oraz Członek Zarzadu , Fiat Chrysler Polska (FCA Poland)

 • CUW vs. centrala.  Jak prawidłowo zdefiniować cele i zakres działań lokalnych i centralnych komórek finansowych aby zachować równowagę w procesach controllingowych?
 • jakie kompetencje będą kluczowe dla kontrolera w rozproszonej strukturze procesowej?
 • które procesy / funkcje powinny pozostać na poziomie centralnym a które można przenieść do SSC?
 • jak zbudować „zwinny”controlling  w sytuacji outsourcingu procesów?
11:40

Przerwa na kawę

12:00

Financial controller = business partner! How to strengthen financial controller role as a participant in strategic decisions and actions in your company?

sesja warsztatowa (prowadzona w języku angielskim)

Denis V. Kotov, Head of Subsidiary Controlling, Gazprom Germania , Elena Aminova, Co-Founder, Orange ´n´ square

 • proactive involvement of management accountants in strategic and operational decision making (illustrated by examples from M&A, strategy development, business planning)
 • role of financial controllers as independent judges who are challenging und understanding management’s decisions and judgements.
 • role of financial controllers as business advisors (support an organization through the (earlier) identification of biased decisions, judgements and decision patterns)
12:55

Visual data science w kontrolingu finansowym. Jak przewidzieć rentowność projektów?

Piotr Reszka, CEO, Astrafox

 • czym jest Visual data science?
 • dlaczego zbiór słupków, linii, kolorów, kształtów jest tak zaskakująco skuteczny w odkrywaniu i rozumieniu danych?
 • jak płynna interakcja z wizualizacją danych zwielokrotnia nasze możliwości analizy i prowokuje do dalszych pytań?
 • studium przypadku analizy rentowności
13:35

Przerwa na lunch

14:15

How to survive during uncertainty

Prelekcja w języku angielskim

Stuart Young, ACMA, Financial Controller & Business Partner, Airbus Defence and Space

14:55

Controlling finansowy vs. controlling strategiczny. Jak skutecznie zarządzać dwoma poziomami controllingu w ramach procesów kontrolnych?

case study Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Artur Wasilewski, Dyrektor ds. Controllingu, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 • w jaki sposób zarządzać controllingiem strategicznym nie naruszając wiarygodności pozyskanych danych w ramach controllingu finansowego?
 • najskuteczniejsze metody i narzędzia stosowane w controllingu strategicznym
 • jak interpretować dane pozyskane w procesie controllingu finansowego w odniesieniu do controllingu strategicznego?
 • controlling finansowy vs. controlling strategiczny – wzajemnie uzupełniające się procesy czy dwa zupełnie oddzielne poziomy controllingu – jaka ujęcie będzie najlepsze dla Twojej organizacji?
15:40

Zarządzanie projektami oszczędnościowymi. Metody, możliwości, dobre praktyki

case study Konrr-Bremse Systemy Kolejowe

Beata Strumińska, Finance & Controlling Director, Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska

 • jak zbudować strukturę kosztów?
 • narzędzia wspomagające zarządzanie kosztami
 • jak kontrolować projekty oszczędnościowe?
16:25

Analiza wartości klienta i jej zastosowanie w procesach controllingowych

case study Showmax

Katarzyna Szepietowska, Finance Manager, Showmax

 • klient w krawacie jest mniej awanturujący się, ... ale czy bardziej wartościowy? Dlaczego warto analizować wartość klientów i z jakich źródeł informacji korzystać?
 • zastosowanie wskaźników wartości klienta w procesach zarządzania marżowością w organizacji
 • case study: analiza wartości klienta w procesie strategicznego planowania i optymalizacji budżetu marketingowego
 • Nowe modele biznesowe (np. freemium, Saas, 3rd party pays the bill), a analiza wartości klienta
17:10

Zakończenie I dnia Financial Controlling Summit

Dzień II
Czwartek
21 września 2017
09:00

Rejestracja uczestników. Poranna kawa i networking

BLOK SESJI RÓWNOLEGŁYCH

09:30

Dobre praktyki prezentacji danych: projektowanie raportów i dashboardów

case study Wavin Group

Karim Sylla, Kierownik Działu Raportowania i Analiz – Wavin Shared Service Center (Wavin Group)

 • co to znaczy skuteczny raport?
 • tabele i wykresy - najlepsze praktyki, które pomogą Ci osiągnąć przejrzystość tworzonych raportów
 • jakich błędów unikać w przygotowywaniu raportów?
 • dashboard jako szczególna forma raportu
 • na co zwrócić uwagę przy projektowaniu dashboardów?
 • dobre i złe przykłady raportów i dashboardów
 • jakie narzędzia wykorzystać do projektowania i dystrybucji raportów i dashboardów
09:30

Due Dilligence a transakcje M&A. Wyzwania dla controllingu finansowego w dobie zwiększonej aktywności fuzji i przejęć na polskim rynku

case study REN Sp. z o.o.

Andrzej Kraszewski, Wiceprezes ds. Finansów i Rozwoju, REN Sp. z o.o.

 • proces nabywania, due dilligence, finalizacja transakcji. Jak skutecznie przeprowadzić każdy z procesów z perspektywy controllera finansowego?
 • jak przeprowadzić analizę finansową na potrzeby procesu due dilligence i całej transakcji M&A? Na co zwrócić uwagę?
 • jaka jest rola, a jakie zadania controllera w powyższych procesach?
 • analiza rentowności po połączeniu organizacji
 • kluczowe zadania dla controllingu po przejęciu przedsiębiorstwa
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Zarządzanie ryzykiem przeinwestowania przedsiębiorstwa - rola controllera finansowego

Case study

Tomasz Czajor, Dyrektor Finansowy, TDJ S.A.

 • symptomy zdradzające ryzyko przeinwestowania
 • narzędzia i działania wspomagające uniknięcie ryzyka przeinwestowania
 • współpraca i kontrola klienta wewnętrznego – jak zarządzać przepływem informacji
11:15

Zarządzanie cash flow vs dynamika rynku – jak skutecznie kontrolować przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie?

case study Elektrobudowa

Adam Świgulski, Dyrektor Finansowy Oddziału Produkcji, Elektrobudowa SA

 • jak skutecznie zaplanować działania controllingowe w ramach systemu kontroli przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie?
 • kluczowe regulacje prawne wpływające na przepływy finansowe przedsiębiorstwa;  
 • praktyczne możliwości współpracy z instytucjami rynku finansowego w ramach zarządzania płynnością finansową;
 • rola kontrolera finansowego w procesie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Ceny transferowe 2017. Wyzwania dla departamentu controllingu w związku z wprowadzeniem nowych przepisów

Joanna Pasymowska, Tax Manager w dziale doradztwa podatkowego, BDO Polska

 • nowe obowiązki dokumentacyjne od 1 stycznia 2017. Co kilkumiesięczna praktyka ich stosowania i jak wprowadzone zmiany wpłynęły na pracę controllingu finansowego?
  • trójstopniowa dokumentacja cen transferowych
  • raportowanie wg krajów (country-by-country reporting)
  • kluczowe terminy sporządzania dokumentacji
 • analityka cen transferowych w kontekście wprowadzonych przepisów – na co powinien zwrócić uwagę controller?
13:30

Jak przełamać stereotypy w postrzeganiu finansisty i skutecznie dotrzeć do drugiego człowieka

sesja warsztatowa

Izabela Zimoch-Konopacka, Właściciel firmy szkoleniowej IPSUM

 • chodził żuraw do czapli, a czapla do żurawia… czyli o tym, dlaczego nie możemy się dogadać?
 • jak Cię widzą, tak Cię piszą…..tym razem o tym, jaką sławą cieszą się finansiści
 • kiedyś człowiek człowiekowi bywał wilkiem, dzisiaj człowiek człowiekowi kojarzy się  w pracy z mailem, deadlinem lub bezsensownym spotkaniem
 • jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz ….czyli  praktyczne recepty na przełamanie barier w komunikacji i skuteczne dotarcie do odbiorcy
15:00

Przerwa na kawę

15:20

Controller finansowy/biznesowy jako efektywny manager – z perspektywy dyrektora finansowego. Jak pozycjonować, zbudować i skutecznie zarządzać zespołem controllingu finansowego i biznesowego?

sesja warsztatowa

Maciek Müldner, Dyrektor finansowy Skanska Property Poland, menedżer ds. zarządzania ryzykiem Skanska Commercial Development Europe

 • rola zespołu kontrolingu w organizacji – współpraca funkcji wsparcia z biznesem
 • różnica pomiędzy kontrolingiem biznesowym i finansowym
 • jak pozyskiwać odpowiednich dla Twojej organizacji specjalistów w obszarze controllingu?
 • profil controllera – biznesowego i finansowego
 • zarządzanie talentami i rozwijanie ich umiejętności
 • jak planować sukcesję w controllingu?
 • pobudzanie kreatywności pracowników – najskuteczniejsze metody, które możesz wykorzystać w codziennej pracy
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i walka z rutyną – jakie narzędzia skutecznie Cię wspomogą w tych działaniach?
16:45

Zakończenie Financial Controlling Summit. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział