Powered by chatwoo.com

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Rewolucja w zasadach rozpatrywania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Data rozpoczęcia:
25.09.2018
Data zakończenia:
25.09.2018

Opis

Na szkolenie zapraszamy:

  • adwokatów i radców prawnych,
  • syndyków, doradców restrukturyzacyjnych,
  • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich,
  • konsumentów.

W trakcie szkolenia eksperci omówią:

  • projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej,
  • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie,
  • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania,
  • (casusy, orzecznictwo)- sprawy szczególnie złożone i skomplikowane

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest najlepsza w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym - Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp. K.

Od kilku lat utrzymuje się trend wzrostowy liczby upadłości konsumenckiej.

Jak podaje Bankier.pl padają kolejne rekordy notowane przez polskie sądy. W pierwszych czterech miesiącach 2018 r. z upadłości konsumenckiej skorzystało już 2100 osób – więcej niż w całym pierwszym półroczu 2017 r.

Z czego to wynika?

Zliberalizowanie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, procedura realnie pozwalająca na rozwiązanie problemów nadmiernie zadłużonych osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka ogłosić będzie można niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności.

Jakieś wyjątki?

Jedynymi wyjątkami pozostaną sytuacje, w których potencjalny bankrut np. ma za sobą prawomocny wyrok dotyczący działań na szkodę wierzycieli.

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska