Powered by chatwoo.com

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Prawa i obowiązki pracodawców i związkowców po 1 stycznia 2019

Data rozpoczęcia:
23.11.2018
Data zakończenia:
23.11.2018

Opis

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z przepisami wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2019 regulującymi uprawnienia związków zawodowych oraz wiążące się z tym obowiązki pracodawców.

Eksperci przedstawią kluczowe zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Kadra zarządzająca i HR zostaną przygotowane do współdziałania ze związkami zawodowymi.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • jak współdziałać ze związkami zawodowymi,
 • jakie są obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych,
 • jakie uprawnienia zgodnie z prawem mają związki zawodowe,
 • jak stosować przepisy prawa w zakresie uprawnień organizacji związkowych i sporów zbiorowych.

Do udziału zapraszamy:

 • kadrę zarządzającą,
 • dyrektorów personalnych,
 • menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę
 • ze związkami zawodowymi,
 • przedstawicieli działu prawnego.
   

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska