Powered by chatwoo.com

JAK WPROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA FIRM

Data rozpoczęcia:
15.01.2019
Data zakończenia:
15.01.2019

Prelegenci

Agata Dziwisz

Adwokat, Starszy Prawnik, praktyka prawa podatkowego, kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego dotyczącego m.in. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w prowadzeniu postępowań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz złomowej. Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w toku prowadzonych kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w toku sporów sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przed dołączeniem do KZP Agata Dziwisz była przez 8 lat związana z kancelarią GWW Tax.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2008 r.), Centrum Prawa Amerykańskiego – Uniwersytet Warszawski/University of Florida Levin College of Law (2008 r.); Szkołę Prawa Amerykańskiego I & II - Uniwersytet Gdański/Chicago Kent College of Law (2006 r.).

mec. Anna Gwiazda

Radca Prawny, Partner, Szefowa Praktyki Prawa Pracy w kancelarii Kochański i Partnerzy

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowuje wewnątrzkorporacyjne dokumenty dotyczące zatrudnienia, doradza w zakresie kontraktów menedżerskich, opiniuje i tworzy systemy wynagrodzeń i premiowania. Nabyła doświadczenie w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizacje kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw i związane z tym transfery pracowników. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

mec. Paweł Mardas

Adwokat, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Specjalizuje się w prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Przez ostatnie kilkanaście lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników.
Paweł prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował jako in-house w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem inwestycyjnym sektora nieruchomości.

mec. Tomasz Zaleski

Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego, kancelaria Kochański i Partnerzy

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług dla klientów z sektora finansowego. Doradzał podatkowo w przedsięwzięciach i transakcjach na rynku kapitałowym i leasingowym. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, obrotu wierzytelnościami. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zarówno polskich rozwiązań jak i międzynarodowych lokalizacji holdingowych. Przed dołączeniem do KZP, Tomasz Zaleski był przez 6 lat związany z działem doradztwa podatkowego Ernst & Young, a następnie odpowiadał za politykę podatkową w jednym z holdingów medialnych.
Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magister prawa, 2001). Jest współautorem artykułu: „Skutki braku implementacji FATCA”, Dziennik Gazeta Prawna, Listopad 2013.
Zdobył tytuł Poland Tax Firm of the Year w rankingu European Awards 2017 International Tax Review (nominacja również w 2018 r.) oraz nominacja w kategorii Transfer Pricing Firm of the Year 2017 i 2018. Rekomendowany w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Legal 500 EMEA 2013, Global Law Experts 2013 oraz laureat VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych 2013 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.