Powered by chatwoo.com

JAK WPROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA FIRM

Data rozpoczęcia:
15.01.2019
Data zakończenia:
15.01.2019

1 350 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Agata Dziwisz

Adwokat, Starszy Prawnik, praktyka prawa podatkowego, kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego dotyczącego m.in. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w prowadzeniu postępowań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz złomowej. Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w toku prowadzonych kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w toku sporów sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przed dołączeniem do KZP Agata Dziwisz była przez 8 lat związana z kancelarią GWW Tax.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 2008 r.), Centrum Prawa Amerykańskiego – Uniwersytet Warszawski/University of Florida Levin College of Law (2008 r.); Szkołę Prawa Amerykańskiego I & II - Uniwersytet Gdański/Chicago Kent College of Law (2006 r.).

mec. Anna Gwiazda

Radca Prawny, Partner, Szefowa Praktyki Prawa Pracy w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowuje wewnątrzkorporacyjne dokumenty dotyczące zatrudnienia, doradza w zakresie kontraktów menedżerskich, opiniuje i tworzy systemy wynagrodzeń i premiowania. Nabyła doświadczenie w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, obejmujących m. in. zwolnienia grupowe, optymalizacje kosztów zatrudnienia, przejęcia przedsiębiorstw i związane z tym transfery pracowników. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

mec. Przemysław Krzemieniecki

Adwokat, Starszy Prawnik, Prawnik Praktyki Rynków w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

Doradza przy publicznych oraz prywatnych ofertach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, sporach korporacyjnych w spółkach publicznych oraz w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.
Reprezentuje emitentów i podmioty nadzorowane w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (program Erasmus). Był ponadto stypendystą VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi. Odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej Warszawie, gdzie następnie zdał (z wyróżnieniem) egzamin adwokacki. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Posiada certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

mec. Tomasz Zaleski

Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego, kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług dla klientów z sektora finansowego. Doradzał podatkowo w przedsięwzięciach i transakcjach na rynku kapitałowym i leasingowym. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, obrotu wierzytelnościami. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zarówno polskich rozwiązań jak i międzynarodowych lokalizacji holdingowych. Przed dołączeniem do KZP, Tomasz Zaleski był przez 6 lat związany z działem doradztwa podatkowego Ernst & Young, a następnie odpowiadał za politykę podatkową w jednym z holdingów medialnych.
Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magister prawa, 2001). Jest współautorem artykułu: „Skutki braku implementacji FATCA”, Dziennik Gazeta Prawna, Listopad 2013.
Zdobył tytuł Poland Tax Firm of the Year w rankingu European Awards 2017 International Tax Review (nominacja również w 2018 r.) oraz nominacja w kategorii Transfer Pricing Firm of the Year 2017 i 2018. Rekomendowany w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Legal 500 EMEA 2013, Global Law Experts 2013 oraz laureat VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych 2013 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.