Powered by chatwoo.com

JAK WPROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA FIRM

Data rozpoczęcia:
15.01.2019
Data zakończenia:
15.01.2019

Program

Dzień I
Wtorek
15 stycznia 2019
09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

PANEL I: Oszczędzanie na emeryturę – obecne regulacje i dostępne systemy

mec. Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szefowa Praktyki Prawa Pracy w kancelarii Kochański i Partnerzy

Kluczowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
 • Kogo dotyczy obowiązek utworzenia PPK?
 • Kiedy powstaje obowiązek utworzenia PPK?
 • Czy tworzenie PPK ma charakter obowiązkowy?
10:45

Przerwa kawowa

11:00

PANEL I: Oszczędzanie na emeryturę – obecne regulacje i dostępne systemy

mec. Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szefowa Praktyki Prawa Pracy w kancelarii Kochański i Partnerzy

Tworzenie PPK w organizacji

 • Jak wypracować uzgodnienia z zatrudnionymi?
 • Przygotowanie umowy o zarządzanie PPK.
 • Przygotowanie umowy o prowadzenie PPK.
 • Jakie są zasady obsługi PPK?

Źródła gromadzenia środków w PPK

 • Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca?
 • Wysokość wpłat pracownika.
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa.

Kto może dysponować pieniędzmi z PPK?

 • Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki po osiągnięciu 60. roku życia?
 • W jaki sposób mogą być wykorzystane pieniądze z PPK?
12:30

Lunch

13:15

PANEL II: Obciążenia publicznoprawne wynikające z funkcjonowania PPK

mec. Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego, kancelaria Kochański i Partnerzy

Zasady opodatkowania uczestników PPK - jakie są konsekwencje podatkowe?

 • Opodatkowanie wpłat do PPK.
 • Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz:
  • Uczestnika PPK
  • Byłego małżonka uczestnika PPK
  • Małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych
 • Czy można wycofać środki z PPK?
 • Jakie są obowiązki płatników wobec uczestników PPK?
14:15

Przerwa na kawę

14:30

PANEL II: Obciążenia publicznoprawne wynikające z funkcjonowania PPK

mec. Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego, kancelaria Kochański i Partnerzy

Obciążenia podatkowe dla pracodawcy

 • Jak i dlaczego tak ważny jest obowiązek informacyjny?
 • Wydatki po stronie pracodawcy, które stanowią koszty uzyskania przychodu; moment zaliczenia do KUP
 • Co nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?

PPK a zmiany w VAT, PSD i podatku od niektórych instytucji finansowych (sytuacja instytucji finansowych jako płatników PIT)

PPK a zobowiązania wobec ZUS

15:15

Przerwa na kawę

15:30

PANEL III: Jaki wpływ na rozwój polskiej gospodarki będą miały PPK – prognozy

mec. Paweł Mardas, Adwokat, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Wpływ PPK na rynek kapitałowy

 • PPK jako nowi, stabilni inwestorzy finansowi na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • W jakie klasy aktywów będą mogły inwestować PPK?
 • Zasady alokacji środków gromadzonych w PPK w poszczególne klasy aktywów.
 • Jakie są mechanizmy ograniczania ryzyka inwestycyjnego?

Rola PPK w budowie długoterminowych oszczędności

PPK jako źródło finansowania polskich przedsiębiorstw

16:30

Zakończenie szkolenia. Wręczenie certyfikatów