Powered by chatwoo.com

CENY TRANSFEROWE 2019

Jak stworzyć dokumentację podatkową zgodnie z nowymi regulacjami?

Data rozpoczęcia:
23.01.2019
Data zakończenia:
23.01.2019

1 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 21 grudnia

1 550 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 21 grudnia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Aleksandra Chojnacka

Starszy konsultant podatkowy / doradca podatkowy in spe, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Praktyk prawa podatkowego z kilkunastoletnim doświadczeniem
w organach skarbowych i podatkowych. Przez kilka ostatnich lat zajmowała się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych,
w tym cenami transferowymi.
Absolwentka kierunku Finansowe i Bankowość Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją Strategie podatkowe oraz Prawa podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także kierunku Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W Instytucie Cen Transferowych Aleksandra prowadzi zespół konsultantów podatkowych oraz odpowiada m.in. za analizy porównawcze oraz rozliczanie transakcji finansowych w grupach kapitałowych. Aleksandra jest w trakcie zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

dr Jarosław F. Mika

Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek:
▪ „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018 (red. nauk.),
▪ „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady”, C.H. Beck, Warszawa 2017,
▪ „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014,
▪ „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”, Unimex, Wrocław 2012,
▪ „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych. Członek Komisji Konkursowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych O/Mazowiecki III edycji konkursu (2015/2016) na najlepszą pracę.

Beata Rawa

Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej; lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych; specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych; Beata jest w trakcie zdobywania uprawień doradcy podatkowego

Tomasz Skrzypczak

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalizacji Finanse Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie prawa podatkowego oraz ekspert w dziedzinie tematyki Cen Transferowych. Swoje doświadczenie zdobywał w jednych z największych firm doradczych oraz share services w Polsce (Grant Thornton Frąckowiak, BDO, Carlsberg Accounting Service Centre). Autor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego. Od kilku lat związany z firmą PKF Consult, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków.

Katarzyna Zakrzewska

Manager ds. Cen Transferowych, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Pełni funkcję szefa działu cen transferowych w biurze w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Posiada 8 letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego obejmujące m.in opracowanie i weryfikację dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz porównawczych, opracowywanie polityk cen transferowych, planowanie rozliczeń grupowych, restrukturyzacje działalności, a także dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny cen transferowych, a także częstą prelegentką na konferencjach i seminariach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2004 r. w dziale cen transferowych firmy Polska Grupa Konsultingu Sp. z o.o., a następnie w dziale cen transferowych oraz podatków międzynarodowych w KPMG TAX M. Michna Sp.k.