Powered by chatwoo.com

CENY TRANSFEROWE 2019

Jak stworzyć dokumentację podatkową zgodnie z nowymi regulacjami?

Data rozpoczęcia:
23.01.2019
Data zakończenia:
23.01.2019

1 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 21 grudnia

1 550 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 21 grudnia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Środa
23 stycznia 2019
09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Redefinicja podmiotów powiązanych

Tomasz Skrzypczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 • Prezentacja nowych definicji podmiotów powiązanych
 • Co kreuje powiązania?
 • Identyfikacja powiązania pomiędzy kooperującymi ze sobą podmiotami jako podstawa dla organów podatkowych do oceny rynkowego charakteru współpracy pomiędzy podmiotami
 • Wprowadzenie nowych pojęć a możliwe konsekwencje dla podatnika
10:00

Wprowadzonych zmian 2017 vel 2019

Katarzyna Zakrzewska, Manager ds. Cen Transferowych, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 • Nowy element dokumentacji cen transferowych - „ local file” a „master file” - czyli jak zgodnie z nowymi zasadami konstruować dokumentację podatkową?
 • ,,safe harlbors” dla transakcji finansowych i transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Nowe przepisy a możliwość ,,reklasyfikacji transakcji”
 • Wpływ stosowania ceny rynkowej a częściowe odejście od obowiązku dokumentacyjnego w transakcjach z podmiotami powiązanymi niezależnie od wielkości czy rodzaju transakcji
 • Sankcje z tytułu stosowania nierynkowych cen transferowych
11:15

Przerwa na kawę

11:30

Analiza porównawcza

Aleksandra Chojnacka, Starszy konsultant podatkowy / doradca podatkowy in spe, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. , Beata Rawa, Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

dr Jarosław F. Mika, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

 • Przesłanki obligujące do sporządzenia analizy cen transferowych
 • Rodzaje analiz
 • Bazy danych wykorzystywane do analiz porównawczych
 • Procedura sporządzenia analizy porównawczej
13:15

Lunch

14:00

Metody szacowania cen – zasady ustalani ceny rynkowej

Aleksandra Chojnacka, Starszy konsultant podatkowy / doradca podatkowy in spe, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o. , Beata Rawa, Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

Beata Rawa, Starszy konsultant podatkowy, Instytut Cen Transferowych Sp. z o.o.

 • Zasada hierarchiczności wyboru metod
 • Metody podatkowe
 • Metody niepodatkowe
15:00

Przerwa na kawę

15:10

Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i pierwszych zmian w polityce cen transferowych

Tomasz Skrzypczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 • Najczęstsze problemy podczas prac nad dokumentacją za 2017,
 • Widoki na przyszłość
16:00

Zakończenie