Powered by chatwoo.com

AGILE LEADERSHIP

Rozwijaj się i pobudzaj do rozwoju Twój zespół!

Data rozpoczęcia:
19.03.2019
Data zakończenia:
20.03.2019

Siedziba Dziennika Rzeczpospolita

ul. Prosta 51,

Warszawa