Powered by chatwoo.com

AGILE LEADERSHIP

Rozwijaj się i pobudzaj do rozwoju Twój zespół!

Data rozpoczęcia:
19.03.2019
Data zakończenia:
20.03.2019

1 850 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 8 marca

2 150 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 8 marca


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Siedziba Dziennika Rzeczpospolita

ul. Prosta 51,

Warszawa