Powered by chatwoo.com

REKLAMACJE - WYMIANA - ZWROTY

Najlepsze praktyki w E-commerce

Data rozpoczęcia:
21.03.2019
Data zakończenia:
22.03.2019

1 850 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 1 marca

2 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 1 marca


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Siedziba Dziennika Rzeczpospolita

ul. Prosta 51,

Warszawa