Powered by chatwoo.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM

Nowy wymiar sankcji

Data rozpoczęcia:
03.04.2019
Data zakończenia:
03.04.2019

Opis

Przedmiotem ochrony Kodeksu karnego skarbowego jest interes finansowy państwa polskiego oraz wspólnot europejskich i prawnie ustanowiony porządek finansowy.

Minister Sprawiedliwości przygotował kompleksową nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, której celem jest jeszcze skuteczniejsze zwalczanie przestępczości skarbowej. Zmiany mają być uzupełnieniem do nowelizacji prawa podatkowego i mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego przed wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku oraz unikaniem opodatkowania. Założenia projektu przewidują wprowadzenie wielu zmian aby usprawnić i poprawić efektywność prowadzonych postępowań a także aby egzekwować orzeczenia kar, w myśl zasady pierwszeństwa egzekucji nad represją.

Aby wzmocnić funkcję zapobiegawczą, planowane jest także podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami w postaci kary pozbawienia wolności lub kary grzywny za wybrane przestępstwa skarbowe.


Ponadto projekt przewiduje min.:

  • ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu
  • wydłużenie okresu przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych
  • wprowadzenie nowych typów przestępstw skarbowych.

Wiele istniejących przepisów ma zostać doprecyzowanych i zaktualizowanych, m.in. poprzez dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z wysokością minimalnego wynagrodzenia.

Każdy członek zarządu powinien wiedzieć, że planowane zmiany przepisów dotyczą go osobiście, a wiedza uzyskana podczas warsztatów może okazać się bezcenna w konfrontacji z organami kontroli skarbowej!

Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i dowiedz się:

  • kiedy członkowie zarządu odpowiadają majątkiem własnym,
  • jak zwiększyła się represyjność systemu fiskalnego,
  • jakie są przesłanki do wszczęcia postępowania karnego skarbowego,
  • jakie skutki może wywołać skazanie za przestępstwo skarbowe,
  • jakie są skuteczne środki obrony.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Na wydarzenie zaprasza

Izabela Balcerzak