Powered by chatwoo.com

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH W SEKTORZE FINANSOWYM – IV EDYCJA

Dane na najwyższym poziomie

Data rozpoczęcia:
30.05.2019
Data zakończenia:
31.05.2019

Opis

Każda organizacja z sektora finansowego w dobie transformacji cyfrowej powinna zapewnić i wdrożyć wydajny systemy zarządzania danymi.

Informacja jest jednym z najważniejszych zasobów w organizacji. Umiejętne zarządzanie nią, prawidłowe przetwarzanie i zgodne z prawem gromadzenie ma istotny wpływ na kierunek podejmowanych decyzji biznesowych oraz efektywność przeprowadzanych działań.

Zarządzanie danymi to proces w którym należy odpowiedzieć na pytania: kto, kiedy, gdzie i jak wprowadza informacje a także czy wprowadzane wartości są prawidłowe.

W ramach spotkania eksperci przedstawią najlepsze praktyki rynkowe. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez Komisję Nadzoru Finansowego zaprezentujemy rozwiązania pozwalające sprawnie zarządzać danymi, ich architekturą i jakością.

W programie m.in.:

  • Jak zarządzać jakością danych w kontekście regulacji ochrony danych osobowych?
  • Jak prawidłowo określić właścicielstwa danych zgodnie z ich przeznaczeniem?
  • Jak zarządzać jakością danych między funkcjami i na poziomie grupy?
  • Jak skutecznie wdrożyć Data Governance oraz Data Quality Management?
  • Jak minimalizować ryzyko związane z błędnym przetwarzaniem danych?
  • Jakie narzędzia są wykorzystywane do budowy i utrzymywania map przepływu?

Do udziału zapraszamy:

  • chief data officer
  • menagerów zarządzania danymi
  • architektów hurtowni danych
  • wszystkie osoby odpowiedzialne za zarządzanie danymi w firmie

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska