INCOTERMS 2020

Jak zawrzeć bezpieczną umowę handlową po 1 stycznia 2020 roku?

Data rozpoczęcia:
21.11.2019
Data zakończenia:
22.11.2019

Opis

Prowadząc handel zagraniczny każda operacja – transport, ubezpieczenie czy wyładunek generuje wysokie koszty. Przy zawieraniu umowy z partnerem zagranicznym należy zadbać o to aby wszystkie ustalenia dotyczące odpowiedzialności stron były jasno określone. 

Pomóc w tym zadaniu mają zasady Incoterms, które ustalają warunki sprzedaży i zakupu.  Wynikają z nich prawa i obowiązki eksportera i importera w zakresie organizacji transportu, pokrycia jego kosztów i ryzyka.

Podczas szkolenia przekażemy Państwu aktualne informacje o najnowszej wersji  Incoterms 2020 i to na jakie istotne zmiany trzeba się przygotować. 

Aby spotkanie miało kompleksowy charakter przedstawimy zasady poprawnego sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich zabezpieczenia i wykonania.
Program wydarzenia został także wzbogacony o praktyczne informację dotyczące Trade Compliance – systemu zapewniającego zgodność prowadzonych działań z wymogami celnymi – procedurami handlu zagranicznego i cła. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • kadrę menedżerską i pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu
  • osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów
  • osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę. 
     

Na wydarzenie zaprasza

Anna Kowalkowska