DATA ANALYTICS FORUM 2019

Data rozpoczęcia:
26.11.2019
Data zakończenia:
27.11.2019

Prelegenci

Arkadiusz Agaciak

IT Project Director, Esone Sp. z o.o

Adrian Boguszewski

Deep Learning Engineer, Linux Polska

Absolwent Politechniki Gdańskiej w kierunku Informatyka. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w przetwarzaniu obrazu i algorytmach sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w sieciach konwolucyjnych do klasyfikacji, detekcji i segmentacji danych wizualnych. Jest wielkim entuzjastą open source oraz czystego kodu. W wolnym czasie podróżuje.

Kamil Ciukszo

CEO&CO Founder, Alterdata.io

CEO i współzałożyciel firmy Alterdata.io, zajmującej się zaawansowaną analityką, inżynierią danych i rozwiązaniami do analityki oraz przetwarzania dużych danych.
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji o specjalności inżynieria dźwięku i obrazu Politechniki Gdańskiej. Z praktyki jest doświadczonym menedżerem i konsultantem w obszarze strategii biznesowej.

Realizuje zaawansowane projekty technologiczne od kilkunastu lat wdrażając rozwiązania w obszarach telewizji cyfrowej, Internetu szerokopasmowego i mobilnego, jak i zaawansowanych usługi chmurowych. Współtworzył europejski program akceleracyjny dla start-upów technologicznych "Challenge-up", w którym siły połączyły Cisco, Intel oraz Deutsche Telekom. W latach 2007-2016 członek zespołu zarządzającego polskim oddziałem Cisco Systems.
Aktywnie wspomaga firmy od startupów technologicznych do dużych przedsiębiorstw w sektorach energetyki, produkcji, logistyki, czy usług publicznych w zakresie wykorzystania danych do rozwoju ich biznesu.
Jest zwolennikiem praktycznego podejścia do technologii, której użycie może przynosić wymierne korzyści biznesowe i społeczne.

Dawid Detko

Principal Data Architect & MVP Big Data & Analytics, Predica LLC

Ekspert w dziedzinie zaawansowanej analityki danych, posiada tytuł Microsoft Most Valuable Professional (MVP) z zakresu Data Platform. W pracy zawodowej rozwija się jako architekt od rozwiązań Business Intelligence, Big Data oraz Data Science. W swoim portfolio posiada międzynarodowe wdrożenia projektów obejmujące rozwiązania w pełni bazujące na chmurze Azure a także w infrastrukturze on-premises. Można go spotkać na konferencjach branżowych oraz uczestniczyć w szkoleniach, które prowadzi.

Łukasz Dylewski

Data Science Team Manager, ITMAGINATION

Menedżer z doświadczeniem zarówno w zarządzaniu jak i realizacji technologicznej projektów z obszaru Data Science. Absolwent SGH na kierunkach Metody Ilościowe oraz Zaawansowana Analityka. Certyfikowany analityk statystyczny oraz Data Scientist.
Na co dzień odpowiedzialny w projektach za koordynację, nadzór architekturalny jak również identyfikację i łączenie potrzeb biznesowych z narzędziami i rozwiązaniami analitycznymi.

Paweł Ekk-Cierniakowski

Data Science Team Leader, Elitmind

Od 5 lat zawodowo związany z analizą danych. Obecnie w Elitmind prowadzi i rozwija zespół Data Science. Realizował projekty z obszaru zaawansowanej analizy danych, takie jak detekcja fraudów, monitoring systemów produkcyjnych i analiza opinii. Jako zewnętrzny konsultant współpracował przy okazji projektów analitycznych m.in. z Deloitte, OC&C Strategy Consultants oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Współpracuje jako trener z firmą Sages. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej, a obecnie doktorant tej uczelni w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Ukończył wiele kursów i szkoleń związanych z zaawansowaną analizą danych, wizualizacją danych oraz zarządzaniem projektami. Współautor publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Grzegorz Gwardys

Lead Data Scientist, Promity Sp. z o.o.

W Promity jest liderem zespołu Data Science / Computer Vision, odpowiedzialnego za rozwój projektów związanych ze sztuczną inteligencją i maszynowym uczeniem. Rozwijał także system rozpoznawania twarzy oraz współtworzył dla Promity rozwiązania z obszaru Big Data. Wcześniej w Samsung Electronics odpowiedzialny był za projekty związane z Wizją Komputerową i Przetwarzaniem Języka Naturalnego (aplikacja patentowa). Absolwent WEiTI PW, obecnie doktorant Deep Learning i wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej.”

Michał Jaślan

Big Data Practice Manager, Onwelo

Specjalista IT z 15-letnim doświadczeniem w obszarze biznesowym oraz doradztwa IT ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz FMCG. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów z zakresu zarządzania danymi, jak również w tworzeniu oraz utrzymaniu aplikacji z obszaru BI/Data Lake (zawierających rozwiązania chmurowe i Big Data). W Onwelo odpowiedzialny m.in. za ustalanie strategicznych celów dla organizacji oraz kierowanie projektami wdrażania i utrzymania systemów analitycznych.

Łukasz Nienartowicz

Head of Business Intelligence, Britenet

Odpowiedzialny za rozwój obszaru Business Intelligence w firmie Britenet. Od 10 lat zajmuje się budowaniem hurtowni danych oraz rozwiązań analitycznych dla takich branż, jak: bankowa, ubezpieczeniowa, motoryzacyjna i publiczna. Specjalizuje się w integracji, analityce oraz zapewnieniu jakości danych klientów. Od 2 lat rozwija autorskie rozwiązanie, pozwalające dostarczyć wysokiej jakości dane do tworzenia widoku klienta 360°. Ma doświadczenie w budowaniu opartych na danych procesów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka. Zafascynowany wdrażaniem nowoczesnych metodyk zarządzania i komunikacji, w pełnym swojego własnego kolorytu świecie

Piotr Reszka

CEO, Astrafox

Absolwent Inżynierii Oprogramowania i wykładowca PW. Ekspert Visual Data Science, praktyk z bogatym doświadczeniem wdrożeń systemów Business Intelligence w Polsce i USA. Na co dzień Piotr i jego zespół pomagają Klientom we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence: od projektowania KPI, przygotowywania danych, poprzez szkolenia, warsztaty, aż po zaawansowane programowanie i integrację. “Promuje rozwiązania pozwalające skupić się na potrzebach biznesowych a nie technologii. Dzięki narzędziom takim jak Tableau czy Alteryx jestem w stanie zobaczyć i zrozumieć dane, co pozwala na szybkie wyciąganie wniosków oraz podejmowanie właściwych decyzji zmieniających biznes. Moją pasją jest robotyka i astrofizyka, ale zasypiając liczę owce używając Count Distinct…”

Tomasz Stachlewski

Principal Solutions Architect, Amazon Web Services Poland

Główny architekt systemów chmurowych w Amazon Web Services w Polsce. Na co dzień doradza klientom w tworzeniu architektur systemów, które mają zostać zmigrowane lub utworzone w chmurze AWS i w pełni wykorzystywać możliwości jakie niesie ze sobą chmura. Doradza wielu wiodącym firmom (począwszy od startupów po korporacje) z różnych branż tj. IT, telekomunikacja, finanse i inne. Prowadzi szkolenia dla polskich i zagranicznych partnerów podczas których przekazuje w jaki sposób firmy powinny korzystać z chmury, jak powinna wyglądać ich droga z tradycyjnej infrastruktury do infrastruktury chmurowej, aby zmaksymalizować korzyści z tego płynące.

Kazik Surała

Analytics Lead, Philip Morris Polska Distribution

Z wykształcenia astronom, z zamiłowania expert analizy i wizualizacji danych. Ma ponad 15 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań analitycznych, zdobytego w największych na świecie firmach konsultingowych, między innymi w Londynie. Ekspert w zakresie Business Intelligence oraz zarządzania i analizy danych. W Philip Morris International odpowiedzialny jest za przygotowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań analitycznych i raportowych umożliwiających lepsze zrozumienie klientów oraz maksymalizację korzyści płynących z integracji wszystkich dostępnych źródeł danych. W trakcie swojej kariery projektował i realizował projekty analityczne i raportowe dla największych światowych klientów z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz sprzedaży detalicznej."

Anna Zambrzycka

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 2006 roku zajmuje się planowaniem i realizacją zadań związanych z budową, aktualizacją i optymalizacją Systemu Informacji Przestrzennej zarządzanego w firmie tj. Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS w technologii GIS. Od 2010 roku ekspert organów pomocniczych UE: Grupy Roboczej ds. Horyzontalnych Kwestii Rolnych (F.3), Grupy Roboczej ds. Środowiska Naturalnego (J.1), Komitetu zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich, Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 2012 r. członek Zespołu Doradczego do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce - ekspert w zakresie wykorzystania zobrazowań satelitarnych w resorcie rolnictwa.

Wiktor Zdzienicki

Digital Advisor, Predica LLC

Data scientist i project manager w obszarze big data oraz zaawansowanej analityki danych. W swojej karierze zawodowej brał udział w wielu projektach krajowych i zagranicznych w tych dziedzinach, przede wszystkim w sektorze finansowym. Specjalizuje się w zagadnieniach customer intelligence oraz machine learning. Na co dzień prowadzi zespoły data science oraz analityków biznesowych pracujących z technologiami Microsoft Azure.