STOP ZATOROM PŁATNICZYM

Przeciwdziałanie Opóźnieniom w Transakcjach Handlowych po 1 stycznia 2020

Data rozpoczęcia:
11.12.2019
Data zakończenia:
12.12.2019

Opis

Szanowni Państwo,
 
ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.
Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Wchodzące w życie  przepisy zmieniają szereg obowiązujących już ustaw, m.in.: ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy podatkowe.

Według szacunków aż 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności. BIG InfoMonitor podał, że w IV kw. 2018 r. 54 proc. firm czekało na przelew dłużej niż 60 dni. 

Efektem zatorów w firmach są kłopoty z płynnością finansową oraz utrudnienie ich rozwoju. Główne rozwiązania ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to: 

  • skrócenie terminów zapłaty
  • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory
  • zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych
  • ulga na złe długi w PIT i CIT.
     

W związku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego radców prawnych udział szkoleniu pozwala otrzymać punkty za 12 h szkoleniowych

Na wydarzenie zaprasza

Aneta Biskup