Powered by chatwoo.com

LEGAL MBA

Data rozpoczęcia:
06.03.2020
Data zakończenia:
21.06.2020

7 900 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 17 stycznia

8 500 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 7 lutego

8 900 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 7 lutego


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Piątek
6 marca 2020

MODUŁ 1 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

14:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

14:30

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Artur Gątowski, Partner, Radca prawny, Kancelaria PwC Legal

 • Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
 • Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
 • Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
 • Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
   
16:30

Przerwa na kawę

16:50

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Wojciech Trzciński, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

 • Szybka realizacja zadań a odpowiedzialność prawnika – jak efektywnie zaplanować czas projektu?
 • Metody wyznaczania i rozliczania celów, za pomocą których zwiększymy wydajność projektu
 • Jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność projektu?
 • Skuteczne metody mapowania w projekcie prawnym
 • Aplikacje, oprogramowania i rozwiązania, które pomogą zarządzać projektami w Twojej firmie
 • W jaki sposób zbudować system bieżących zatwierdzeń? Narzędzia elektroniczne do zarządzania dokumentacją i czasem
 • Jak zmierzyć wpływ działań działu prawnego na sukces całego projektu biznesowego?
 • Co wpływa na ocenę efektywności projektu prawnego? Jakie KPI możesz stosować?
   
18:50

Podsumowanie

Dzień II
Sobota
7 marca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Legal Project Management – jak pokonać bariery projektowe w zmiennym otoczeniu prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Czym jest projekt prawny? Projekty a inne formy organizacji pracy
 • Specyfika projektu prawnego – najwazniejsze etapy zarzadzania projektami w dziale prawnym
 • Praktyczna analiza metodyk projektowych mozliwych do wykorzystania w projekcie prawnym
10:30

Zarządzanie zespołem i kompetencjami w realizacji projektu prawnego

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Metody doboru uczestników projektu. Jak efektywnie wykorzystywac zasoby wewnatrz firmy?
 • Techniki podziału zadan miedzy poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Metody zarzadzania członkami zespołu projektowego, którzy bezposrednio nie raportuja do działu prawnego
 • Jak skutecznie zorganizowac współprace z kancelariami i klientami zewnetrznymi?
 • W jaki sposób mierzyc cele i rozliczac osiagane wyniki w cross-funkcyjnym zespole projektowym, którym
 • zarzadza prawnik?
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Sztuka komunikacji w pracy prawnika, czyli w jaki sposób relacje w zespole wpływaja na efektywnosc projektu?

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Jak budowac relacje w zespole projektowym? Techniki i narzedzia, które wspieraja prace pracowników
 • W jaki sposób zmotywowac pozostałe działy w przedsiebiorstwie do współpracy z działem prawnym przy
 • realizowanych projektach?
 • Metody pobudzania kreatywnosci w zespole projektowym
13:00

Lunch


 

13:45

Podsumowanie

Dzień III
Niedziela
8 marca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Koordynacja, zarzadzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
 • Wyzwania i ograniczenia stojace przed prawnikiem zarzadzajacym projektem biznesowym
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Za pomoca jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczowa role odgrywa dział prawny. Jak właczyc prawników w duze
 • projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzac projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizowac projekt nie blokujac biznesu?
13:00

Lunch

13:45

Planowanie w projekcie – Agile, czy Waterfall? Warsztat

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Zwinny i klasyczny cykl zycia projektu
 • Co decyduje o wyborze cyklu dla Twojego projektu?
 • W którym otoczeniu projektowym osadzony jest Twój projekt?
15:45

Zakończenie MODUŁU I

Dzień IV
Piątek
20 marca 2020

MODUŁ 2 – PRAWNIK JAKO LIDER I MENADŻER

14:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

14:30

Prawnik jako lider – cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest przywództwo?
 • Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
 • Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
 • Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna

Formuła

 • Wykład interaktywny
 • Moderowana dyskusja
 • Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków, rozmowa z pracownikiem)
   
16:00

Przerwa na kawę

16:15

Prawnik jako skuteczny manager i lider – cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

17:30

Przerwa na kawę

17:45

Prawnik jako skuteczny manager i lider – cz. 3

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

19:00

Podsumowanie

Dzień V
Sobota
21 marca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem, cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
 • Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
 • Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
 • Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)

Formuła

 • Wykład interaktywny
 • Moderowana dyskusja
 • Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków)
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem, cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Przemysław Rybarczyk, Partner zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

 • Zmiana jako immanentny element cyklu życia organizacji
 • Skuteczna komunikacja z perspektywy Change Management
 • Motywowanie i zarządzanie zespołem w trakcie zmian organizacyjnych – dobre praktyki
   
15:45

Podsumowanie

Dzień VI
Niedziela
22 marca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Anna Krawcewicz, Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP

 • Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
 • Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz. 1

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

 • Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
 • Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
 • Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
 • Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
   
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz. 2

(sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

15:45

Zakończenie MODUŁU 2

Dzień VII
Piątek
24 kwietnia 2020

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

14:30

Nowoczesne narzędzia podnoszące skuteczność warsztatu prawnika

 • Prawnik w świecie nowoczesnych technologii – rodzaje i oceny
 • Kanały pozyskiwania i zarzadzania informacja prawna
 • Programy zarządzania zespołem i projektami
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Information Governance Program – jak wprowadzić ład informacyjny w Twojej firmie

 • Czym jest Information Governance? Metody budowania i standardy rynkowe na przykładzie obszaru IT
 • Jak za pomocą̨ Information Governance osiągać cele organizacji (break event point)
 • Nowoczesne narzędzia umożliwiające bezpieczne Information Governance
 • Korzyści i koszty wynikające z tworzenia ładu informacyjnego w Twojej firmie
   
19:00

Podsumowanie

Dzień VIII
Sobota
25 kwietnia 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Najnowsze regulacje prawne a wdrażanie wymaganych rozwiązań cyfrowych w Twojej firmie

Konrad Dobrowolski, Associate, adwokat, PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych 
 • Formy i metody udzielania pomocy prawnej z użyciem nowoczesnych form komunikacji
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego przez prawników
 • Procedury prawne przy wdrażaniu systemów Digital i IT Security
 • Digital & IT law update – najnowsze wymogi regulacyjne w obszarze Digital i IT Security
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Michał Rams, Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, kancelaria PwC Legal

 • Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
 • Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
 • Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
 • Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
 • System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
   
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Cloud, Mobile, BYOD, social media... co prawnik powinien wiedzieć na temat współczesnej technologii?

Gerard Karp, Partner, Lider zespołu TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, adwokat, PwC Legal

 • Prawne wymogi bezpieczeństwa dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
 • Metody szacowania ryzyka prawnego związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Twojej firmie
 • Kadrowanie, wykorzystywanie filmów, publikacja zdjęć – jak archiwizować i przetwarzać dane pobrane z sieci?
 • Social Media z perspektywy działu prawnego – szanse i ryzyka prawne
 • Online Marketing, Cookies i śledzenie na Google Web – analiza regulacji prawnych
 • Jak zabezpieczać prawnie przetwarzanie danych osobowych w chmurach
 • Strategia Cloud – wybór odpowiedniego dostawcy z perspektywy działu prawnego
   
15:00

Przerwa na kawę

15:15

Claim Management – jak zabezpieczyć prawnie obieg informacji w Twojej firmie?

Marian Giersz, Adwokat, PwC Legal

 • Ochrona danych osobowych a tajemnica przedsiębiorstwa – sposoby przechowywania danych osobowych
 • Jak zachować prawne procedury wewnętrzne podczas współpracy z klientem zewnętrznym?
 • Telekonferencje, tworzenie skryptów rozmów z partnerami zewnętrznymi – procedury prawne
 • Za pomocą jakich narzędzi zabezpieczyć prawnie dane osobowe i treści dokumentów Twoich klientów?
   
17:30

Podsumowanie

Dzień IX
Niedziela
26 kwietnia 2020
09:30

Postępowanie wyjaśniające w organizacji – warsztat PwC Investigate cz. 1

Angelika Ciastek-Zyska, Starszy Menedżer, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC , Tomasz Kemona, Starszy Menedżer, Usługi śledcze i zarządzanie ryzykiem nadużyć, PwC

 • Skala i popularne rodzaje nadużyć w Polsce i na świecie
 • Jak reagować w przypadku niezapowiedzianej kontroli organu
 • Jak weryfikować zarzuty podnoszone przez sygnalistów
 • Jak zachowywać się w sytuacji kryzysu regulacyjnego
 • Z jakich narzędzi weryfikacyjnych korzystać oraz w jakiej kolejności

Podczas warsztatu, który jest prowadzony w formie interaktywnej gry, uczestnicy mają możliwość wcielenia się w role śledczego: badają ślady, analizują dane, prowadzą przesłuchania, zbierają dowody, które mają wskazać, potwierdzić lub wykluczyć nieprawidłowości, na które organizacja została narażona. W efekcie swojej pracy uczestnicy przygotowują raport ze swoich działań, uzyskując informacje – jak im poszło. Grupa wykładowa będzie podzielona na kilka zespołów, w ramach których uczestnicy będą pracować (gra jest przygotowana w języku angielskim).
 

09:59

Poranna kawa

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Postępowanie wyjaśniające w organizacji – warsztat PwC Investigate cz. 2

13:30

Przerwa na lunch

14:15

Zakończenie MODUŁU 3

Dzień X
Piątek
8 maja 2020

MODUŁ 4 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIA MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
 • Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost jakości autoprezentacji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00

Podsumowanie

Dzień XI
Sobota
9 maja 2020
09:00

Rejestracja uczestników, kawa

09:30

Marka własna prawnika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Ja. Moja marka
 • Rzeczywistość vs świat wirtualny
 • Strategia budowania marki własnej
 • Wizerunek prawnika w biznesie
 • Budowanie autorytetu
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Zarządzanie karierą
 • Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
   
15:00

Podsumowanie

Dzień XII
Niedziela
10 maja 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

13:30

Zakończenie MODUŁU 4

Dzień XIII
Piątek
22 maja 2020

MODUŁ 5 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

Prowadzenie modułu:

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

 • Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
 • Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 • Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
  • Podstawowe różnice
  • Odbiorcy
  • Raporty jednostkowe i skonsolidowane
  • Raportowanie roczne i śródroczne
 • Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym, w tym raporty finansowe i pozafinansowe
 • Dostępność sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz opinia i raport audytora
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

 • Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, 
 • przychody, koszty
 • Główne zasady rachunkowości
  • Kontynuacji działania
  • Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
 • Istota i rodzaje operacji gospodarczych
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów  
   
19:00

Podsumowanie

Dzień XIV
Sobota
23 maja 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1

Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2

Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
 • Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli
 • Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 • Kapitały a dywidenda
   
14:15

Przerwa na lunch

14:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3

Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego
Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego
    
Manipulacja informacją finansową

 • Kreatywna rachunkowość
 • Błędy lat poprzednich
 • „Windows’ dressing”

Kluczowe obszary współpracy prawnicy – dział finansowy w organizacji
 

17:00

Podsumowanie

Dzień XV
Niedziela
24 maja 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego część 2

 • Analiza wskaźnikowa
  • Rentowność
  • Wydajność (efektywność)
  • Płynność
  • Wypłacalność
  • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej
   
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Zakończenie MODUŁU 5

Dzień XVI
Piątek
19 czerwca 2020

Moduł 6 – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

14:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

14:30

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 1

 • Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 2

18:00

Case study, panel dyskusyjny

19:00

Podsumowanie

Dzień XVII
Sobota
20 czerwca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 1

 • Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
 • Współczesne kierunki rozwoju biznesu
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 2

 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
 • Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
   
15:00

Podsumowanie

19:30

Uroczysty bankiet wręczenie certyfikatów

Dzień XVIII
Niedziela
21 czerwca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Innowacyjne modele biznesowe

 • Nowe sposoby organizacji biznesu
 • Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
 • Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Case study, panel dyskusyjny