LEGAL MBA

Data rozpoczęcia:
06.03.2020
Data zakończenia:
06.12.2020

Program

Dzień I
Piątek
6 marca 2020

MODUŁ 1 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

14:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

14:30

Prawnik jako zarządzający ryzykiem w projekcie. Analiza obszarów ryzyka prawnego

Artur Gątowski, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska , Bartłomiej Włodarski, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

•    Jak skutecznie opisać ryzyko prawne w projekcie? Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym a projekcie biznesowym
•    Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą na projekcie
•    Rola prawnika w projekcie a podejmowanie decyzji na temat ryzyka biznesowego wynikającego z przeprowadzonych analiz projektu
•    Jak zarządzać, monitorować i kontrolować ryzyko w projekcie? Metody ograniczania ryzyka prawnego
 

16:30

Przerwa na kawę

16:50

Harmonogramowanie, budżetowanie, mapowanie i ewaluacja projektu – techniki i narzędzia

Wojciech Trzciński, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

 • Szybka realizacja zadań a odpowiedzialność prawnika – jak efektywnie zaplanować czas projektu?
 • Metody wyznaczania i rozliczania celów, za pomocą których zwiększymy wydajność projektu
 • Jak efektywnie zarządzać budżetem, by zachować rentowność projektu?
 • Skuteczne metody mapowania w projekcie prawnym
 • Aplikacje, oprogramowania i rozwiązania, które pomogą zarządzać projektami w Twojej firmie
 • W jaki sposób zbudować system bieżących zatwierdzeń? Narzędzia elektroniczne do zarządzania dokumentacją i czasem
 • Jak zmierzyć wpływ działań działu prawnego na sukces całego projektu biznesowego?
 • Co wpływa na ocenę efektywności projektu prawnego? Jakie KPI możesz stosować?
   
18:50

Podsumowanie

Dzień II
Sobota
7 marca 2020
11:00

Kawa, rejestracja uczestników

11:15

Legal Project Management – jak pokonać bariery projektowe w zmiennym otoczeniu prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Czym jest projekt prawny? Projekty a inne formy organizacji pracy
•    Specyfika projektu prawnego – najważniejsze etapy zarządzania projektami w dziale prawnym
•    Praktyczna analiza metodyk projektowych możliwych do wykorzystania w projekcie prawnym

12:15

Zarządzanie zespołem i kompetencjami w realizacji projektu prawnego

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Metody doboru uczestników projektu. Jak efektywnie wykorzystywac zasoby wewnatrz firmy?
 • Techniki podziału zadan miedzy poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Metody zarzadzania członkami zespołu projektowego, którzy bezposrednio nie raportuja do działu prawnego
 • Jak skutecznie zorganizowac współprace z kancelariami i klientami zewnetrznymi?
 • W jaki sposób mierzyc cele i rozliczac osiagane wyniki w cross-funkcyjnym zespole projektowym, którym
 • zarzadza prawnik?
13:15

Lunch

13:50

Sztuka komunikacji w pracy prawnika, czyli w jaki sposób relacje w zespole wpływają na efektywność projektu?

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

•    Jak budować relacje w zespole projektowym? Techniki i narzędzia, które wspierają 
•    pracę pracowników
•    W jaki sposób zmotywować pozostałe działy w przedsiębiorstwie do współpracy 
•    z działem prawnym przy realizowanych projektach?
•    Metody pobudzania kreatywności w zespole projektowym

15:20

Podsumowanie

Dzień III
Niedziela
8 marca 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Prawnik jako Project Leader czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

•    Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
•    Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Za pomoca jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczowa role odgrywa dział prawny. Jak właczyc prawników w duze
 • projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzac projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizowac projekt nie blokujac biznesu?
13:00

Lunch

13:45

Planowanie w projekcie – Agile, czy Waterfall? Warsztat

Anna Jaszczołt, Project Management Expert, Certyfikowany Kierownik Projektów PMP® PRINCE2® PSM®

 • Zwinny i klasyczny cykl zycia projektu
 • Co decyduje o wyborze cyklu dla Twojego projektu?
 • W którym otoczeniu projektowym osadzony jest Twój projekt?
15:45

Zakończenie MODUŁU I

Dzień IV
Piątek
21 sierpnia 2020

MODUŁ 2 – PRAWNIK JAKO LIDER I MENADŻER

14:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

14:30

Prawnik jako lider – cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest przywództwo?
 • Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
 • Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
 • Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna

Formuła

 • Wykład interaktywny
 • Moderowana dyskusja
 • Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków, rozmowa z pracownikiem)
   
16:00

Przerwa na kawę

16:15

Prawnik jako skuteczny manager i lider – cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

17:30

Przerwa na kawę

17:45

Prawnik jako skuteczny manager i lider – cz. 3

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

19:00

Podsumowanie

Dzień V
Sobota
22 sierpnia 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem, cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
 • Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
 • Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
 • Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)

Formuła

 • Wykład interaktywny
 • Moderowana dyskusja
 • Warsztaty / ćwiczenia (na bazie analizy przypadków)
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Rola osobowości w zarządzaniu zespołem, cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Przemysław Rybarczyk, Partner zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

 • Zmiana jako immanentny element cyklu życia organizacji
 • Skuteczna komunikacja z perspektywy Change Management
 • Motywowanie i zarządzanie zespołem w trakcie zmian organizacyjnych – dobre praktyki
   
15:45

Podsumowanie

Dzień VI
Niedziela
23 sierpnia 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?
   
11:00

Przerwa na kawę

11:15

Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

13:30

Zakończenie MODUŁU 4

Dzień VII
Piątek
11 września 2020

MODUŁ 3 – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

Prowadzący moduł: Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

14:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

14:30

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
•    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa    
 

16:30

Przerwa na kawę

16:45

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem cz. 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

18:00

Case study, panel dyskusyjny

19:00

Zakończenie

Dzień VIII
Sobota
12 września 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 1

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
•    Współczesne kierunki rozwoju biznesu
 

12:30

Lunch

13:15

Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Automatyzacja i robotyzacja
•    Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
•    Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie
 

15:00

Przerwa na kawę

15:15

Cyfryzacja - rola prawa i prawników w transformacji biznesu

Konrad Dobrowolski, Associate, adwokat, PwC Legal

• Czy w projektach transformacji cyfrowej biznesu jest miejsce dla prawnika? A może prawnik jest wręcz niezbędny żeby taki proces mógł przebiegać prawidłowo?
• Czy prawo wspiera, czy hamuje cyfryzację procesów biznesowych?
• Z jakimi prawnymi zawiłościami musi się mierzyć współczesny prawnik wspierając wdrożenia nowych modeli prowadzenia biznesu? Czyli o tym jak prawo i my prawnicy wpływamy na transformację biznesu z analogowego w cyfrowy.
 

16:15

Podsumowanie

Dzień IX
Niedziela
13 września 2020
09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Innowacyjne modele biznesowe

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

•    Nowe sposoby organizacji biznesu
•    Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
•    Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami

 

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

13:00

Przerwa na lunch

13:45

zakończenie MODUŁU 3

Dzień X
Piątek
18 września 2020

MODUŁ 4 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIA MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

•    Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
•    Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost 
•    jakości autoprezentacji
•    Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?
 

16:30

Przerwa na kawę

16:45

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00

Podsumowanie

Dzień XI
Sobota
19 września 2020
09:00

Rejestracja uczestników, kawa

09:30

Marka własna prawnika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Ja. Moja marka
 • Rzeczywistość vs świat wirtualny
 • Strategia budowania marki własnej
 • Wizerunek prawnika w biznesie
 • Budowanie autorytetu
   
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Zarządzanie karierą
 • Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media
   
15:00

Podsumowanie

Dzień XII
Niedziela
20 września 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Anna Krawcewicz, Trener biznesu, psycholog, coach, konsultant HR Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Mind UP

 • Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
 • Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata
   
11:30

Przerwa na kawę

13:00

Przerwa na lunch

15:45

Zakończenie MODUŁU 4

Dzień XIII
Piątek
16 października 2020

Moduł 5 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

14:30

Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.


 

17:00

Zakończenie

Dzień XIV
Sobota
17 października 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Nowoczesne technologie w pracy prawnika

Marta Dąbrowska, Associate, PwC Legal, PwC Polska , Błażej Kuźniacki, radca prawny, Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC

•    LegalTech oraz TaxTech - najnowsze trendy na rynku
•    Sztuczna inteligencja a praca prawnika - definicja, funkcjonalność i wyzwania
•    Przenikanie się prawa i technologii
•    Przegląd narzędzi LegalTech.
 

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Michał Rams, Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, kancelaria PwC Legal

•    Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
•    Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
•    Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
•    Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
•    System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?
 

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Cloud, Mobile, BYOD, social media... co prawnik powinien wiedzieć na temat współczesnej technologii?

Gerard Karp, Partner, Lider zespołu TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, adwokat, PwC Legal

•    Prawne wymogi bezpieczeństwa dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych
•    Metody szacowania ryzyka prawnego związanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Twojej firmie
•    Kadrowanie, wykorzystywanie filmów, publikacja zdjęć – jak archiwizować i przetwarzać dane pobrane z sieci?
•    Social Media z perspektywy działu prawnego – szanse i ryzyka prawne
•    Online Marketing, Cookies i śledzenie na Google Web – analiza regulacji prawnych
•    Jak zabezpieczać prawnie przetwarzanie danych osobowych w chmurach
•    Strategia Cloud – wybór odpowiedniego dostawcy z perspektywy działu prawnego
 

15:00

Przerwa na kawę

15:15

Claim Management – jak zabezpieczyć prawnie obieg informacji w Twojej firmie?

Marian Giersz, Adwokat, PwC Legal

•    Ochrona danych osobowych a tajemnica przedsiębiorstwa – sposoby przechowywania danych osobowych
•    Jak zachować prawne procedury wewnętrzne podczas współpracy z klientem zewnętrznym?
•    Telekonferencje, tworzenie skryptów rozmów z partnerami zewnętrznymi – procedury prawne
•    Za pomocą jakich narzędzi zabezpieczyć prawnie dane osobowe i treści dokumentów Twoich klientów?
 

16:15

Zakończenie drugiego dnia

Dzień XV
Niedziela
18 października 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Najnowsze regulacje prawne a wdrażanie wymaganych rozwiązań cyfrowych w Twojej firmie

Konrad Dobrowolski, Associate, adwokat, PwC Legal

•    Ochrona danych osobowych 
•    Formy i metody udzielania pomocy prawnej z użyciem nowoczesnych form komunikacji
•    Metody zapewniania bezpieczeństwa cyfrowego przez prawników
•    Procedury prawne przy wdrażaniu systemów Digital i IT Security
•    Digital & IT law update – najnowsze wymogi regulacyjne w obszarze Digital i IT Security

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz. 1 (sesja ćiwczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

•    Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
•    Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
•    Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
•    Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki
 

13:00

Przerwa na lunch

13:30

Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz. 2 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

15:45

Zakończenie

Dzień XVI
Piątek
4 grudnia 2020

MODUŁ 6 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

Prowadzenie modułu:

14:00

Rejestracja uczestników, kawa

14:30

Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

 • Przepisy prawa w odniesieniu do rachunkowości i sprawozdawczości
 • Sprawozdanie finansowe wg różnych standardów rachunkowości
 • Wymogi raportowe organizacji, w tym rodzaje raportowania (finansowe, zarządcze i podatkowe)
  • Podstawowe różnice
  • Odbiorcy
  • Raporty jednostkowe i skonsolidowane
  • Raportowanie roczne i śródroczne
 • Informacje o przedsiębiorstwie poza sprawozdaniem finansowym, w tym raporty finansowe i pozafinansowe
 • Dostępność sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz opinia i raport audytora
   
16:30

Przerwa na kawę

16:45

Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

 • Podstawowe terminy: aktywa, pasywa, zobowiązania, kapitał własny, wydatki, wpływy, 
 • przychody, koszty
 • Główne zasady rachunkowości
  • Kontynuacji działania
  • Memoriału oraz współmierności kosztów i przychodów
 • Istota i rodzaje operacji gospodarczych
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów  
   
19:00

Podsumowanie

Dzień XVII
Sobota
5 grudnia 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
 • Ruch kapitałów, czyli zmiany w majątku właścicieli
 • Poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena)
 • Kapitały a dywidenda
   
14:15

Przerwa na lunch

14:45

Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego
Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego
    
Manipulacja informacją finansową

 • Kreatywna rachunkowość
 • Błędy lat poprzednich
 • „Windows’ dressing”

Kluczowe obszary współpracy prawnicy – dział finansowy w organizacji
 

17:00

Podsumowanie

20:00

Uroczysty bankiet na zakończenie programu Legal MBA

Dzień XVIII
Niedziela
6 grudnia 2020
09:00

Poranna kawa

09:30

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego
   
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego część 2

Astrid Zakrzewska, Trener Akademii PwC

 • Analiza wskaźnikowa
  • Rentowność
  • Wydajność (efektywność)
  • Płynność
  • Wypłacalność
  • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej
   
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Zakończenie cyklu szkoleń Legal MBA