Ceny transferowe 2020 a COVID-19

Ryzyka podatkowe związane ze zmianą rentowności podmiotów powiązanych

Data rozpoczęcia:
29.05.2020
Data zakończenia:
29.05.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie. #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Szkolenie dotyczy ryzyk podatkowych grup kapitałowych związanych z zaistniałą sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Zmiana otoczenia ekonomicznego poprzez korektę wskaźników makroekonomicznych wymusza na podmiotach powiązanych dostosowanie warunków transakcji grupowych do nowej sytuacji. 

Cel: 
Omówienie kluczowych ryzyk związane z regulacjami cen transferowych oraz zaproponowanie rozwiązań w celu zabezpieczenia poprawności tzw. sprawozdawczości podatkowej. 

Przy każdym z omawianych ryzyk będzie odwołanie do przepisów uCIT oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Z kolei propozycje zmian w rozliczeniach grupowych również znajdą odzwierciedlenie w istniejących mechanizmach weryfikacji/ korekty transakcji grupowych, wynikających z obecnych regulacji.

Przedstawione ryzyka i narzędzia/ mechanizmy podatkowe zostaną odniesione do obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych, które zostały wyznaczone przepisami na 31 maja oraz 30 września 2020 r.

Korzyści: 
Podczas szkolenia dowiesz się:
•    jak podmioty powiązane powinny zabezpieczyć się w kontekście obowiązków sprawozdawczych w cenach transferowych za 2020 r. ?
•    jak wpłyną dane porównawczez baz danych na wyniki rentowności za 2020 r.?
•    w jaki sposób zmodyfikować analizy porównawcze, w celu uniknięcia ryzyka doszacowania dochodu przez organy podatkowe?
•    jak wyeliminować /ograniczyć ryzyko związane z TPR-C?

Szkolenie kierujemy do: 
- Członków Zarządu
- Dyrektorów Finansowych
- Kontrolerów Finansowych
- Doradców Podatkowych
- Pracowników działów księgowych 
- Osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w firmie
 

Organizacja:  
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała