PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII - webinarium

Regulacje, które mają znaczenie w okresie Covid-19

Data rozpoczęcia:
28.05.2020
Data zakończenia:
28.05.2020

Program

Dzień I
Czwartek
28 maja 2020
10:00

Czas na logowanie

10:00

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

10:15

Nowe Technologie w działalności sądów (Tarcza 3.0)

Beata Matusiewicz-Kulig, Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

  • Rozprawy online – co wynika z Tarczy 3.0.?
  • E- rozprawy –  możliwości, czy trudności?
  • E-doręczenia i elektroniczna komunikacja z sądami – co mamy, a na co czekamy?

Program obejmuje regulację wprowadzoną Tarczą 3.0. w zakresie e-rozpraw, omówienie jakie usprawnienia mogą wynikać z e-rozpraw oraz jakie niosą ze sobą potencjalne ryzyka dla prowadzenia postępowania sądowego. W ramach e-doręczeń zostanie omówiony aktualny stan w tym zakresie i postulowane zmiany legislacyjne (m.in. w ramach projektów Tarcz 2.0. i 3.0.)

10:45

Korzystanie z praw własności intelektualnej w okresie stanu epidemicznego

adw. Tomasz Targosz, Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

  • zasady wykonywania umów zmiana warunków i wynagrodzeń; 
11:15

Digitalizacja i paperless w obrocie gospodarczym

Agnieszka Wachowska, radca prawny, partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

  • Podpis elektroniczny w umowach – czy zawsze można go zamiennie stosować z podpisem zwykłym? Forma elektroniczna a forma pisemna, 
  • Ustawowa równoważność formy elektronicznej z pisemną a pactum de forma, Wewnętrzny obieg dokumentów a paperless (Forma elektroniczna a parafowanie dokumentów).
  • Paperless w zamówieniach publicznych – teraźniejszość i przyszłość.
11:45

Prawo Konkurencji, dane osobowe i nowe technologie

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

  • Algorytmy sztucznej inteligencji, ryzyka związane z wymianą informacji i wykorzystanie danych osobowych
12:10

Czas na sesję Q&A, zadawanie pytań poprzez czat

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Adwokat, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:30

Zakończenie webinarium