Robotyzacja i Automatyzacja w firmie - poziom podstawowy

Szkolenie online

Data rozpoczęcia:
09.06.2020
Data zakończenia:
09.06.2020

459 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Wtorek
9 czerwca 2020
09:00

Rozpoczęcie szkolenia, wprowadzenie techniczne do korzystania z platformy

Małgorzata Pryczek, Project Manager w Dziale Konferencji i Szkoleń, Dziennik "Rzeczpospolita"

09:10

Wdrożenie procesu automatyzacji w przedsiębiorstwie

Elwira Justyna Pyk, Director of Business Process Automation (RPA) Postgraduate Studies

 • wpisanie automatyzacji w kulturę organizacji- krok po kroku
 • stworzenie zespołu RPA – jak dobrać zespół sukcesu?
 • planowanie oraz zarządzanie zmianą- skuteczny pomiar automatyzacji oraz procesów
10:10

Project Management a zarządzanie procesami robotyzacji i automatyzacji

Andrzej Kinastowski, Head of Training & Solution Delivery w Office Samurai

•    prowadzenie projektu RPA - metodologie Agile i tradycyjne
•    przeprowadzenie procesu od pomysłu na robota po zarządzanie robotem
•    myślenie „out of the box” - jako konsekwentne ulepszanie projektu

11:10

Ryzyka we wdrożeniach Robotic Process Automation (RPA)

Dr Damian Kedziora, Solution Consultant w NORIAN oraz Postdoctoral Researcher w Hanken School of Economics

 • strategiczne
 • technologiczne
 • procesowe
 • ludzkie
12:10

Dokumentowanie wdrażanych zmian w zakresie automatyzowanych procesów operacyjnych

Andrzej Kinastowski, Head of Training & Solution Delivery w Office Samurai

 • ocena i analiza wykonalności procesów
 • kompilacja kosztów wymaganych do wdrożenia RPA i obliczanie korzyści biznesowej - zwrot z inwestycji
 • tworzenie dokumentacji biznesowej i technicznej oraz podręczników użytkownika
 • tworzenie dokumentacji - standardy, dobre praktyki, równowaga pomiędzy pracochłonnością i użytecznością
13:10

Przerwa

13:30

Roboty w organizacji. Wpływ wybranego modelu organizacji wewnętrznej (intelligent automation) na zwrot z inwestycji, głębokość transformacji cyfrowej i efektywność kosztową robotów w firmie. CASE STUDY

Bartosz Marek Kochanowski, Head of Robotic Competence Center; REVE UP program coordiator

 • modele rynkowe – przegląd
 • priorytety i cele strategiczne
 • gwarancja zwrotu z inwestycji
 • efekt skali, a koszty
 • bezpieczeństwo
14:10

Czas na sesję Q&A

14:40

Zakończenie szkolenia