NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (OD 1 STYCZNIA 2021)

Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców

Data rozpoczęcia:
18.06.2020
Data zakończenia:
18.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie: #zostanwdomu #zdobywajwiedze


Nowa ustawa Prawo Zamówień publicznych wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2021 roku. Termin jest odległy, ale z uwagi na fakt, że ustawa wprowadza dużo nowych rozwiązań (340 nowych artykułów, a w sumie 623), modyfikuje istniejące, a systematyka przepisów jest odmienna od obecnej ustawy,  potrzeba czasu na zapoznanie się z przepisami i prawidłowe ich zastosowanie. To największe zmiany w historii Prawa zamówień publicznych.
 

Cel
Celem szkolenia jest zapoznanie zarówno Zamawiających jak i Wykonawców z nowymi zasadami i procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, które wprowadza ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Eksperci z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy porównają dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z przepisami, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Poruszmy również zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi rynku zamówień publicznych w związku z sytuacją epidemiczną COVID – 19.   

Wśród zapisów, które po raz pierwszy pojawią się w praktyce, wymienić możemy:

 • określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130 000 zł
 • nowe definicje (m.in. innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia)
 • wstępne konsultacje rynkowe
 • klauzule abuzywne
 • środki ochrony prawnej według NPZP
   

Korzyści
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z:

 • nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
 • analizą porównawczą „starej” i „nowej” ustawy,
 • istotnymi informacjami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych,
 • zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • systemem ochrony praw wykonawców,
 • przygotowaniem dokumentacji zamówienia i regulaminów,
 • analizą potrzeb i wymagań,
 • sposobem składania ofert w zależności od wartości zamówienia
   

Odbiorcy
Na szkolenie zapraszamy:

 • pracowników działów zamówień publicznych (Zamawiających i Wykonawców),
 • członków komisji przetargowych,
 • kadrę kierowniczą odpowiedzialną za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy,
 • pracowników działów IT odpowiedzialnych za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych
 • koordynatorów projektów unijnych
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów
   

Organizacja
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej i certyfikat ukończenia szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Małgorzata Pryczek