Ulgi podatkowe w czasach COVID-19

Data rozpoczęcia:
17.06.2020
Data zakończenia:
17.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie. #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych stanowi nieodzowny element prowadzenia działalności gospodarczej. W dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2 istotne staje się odpowiednie zoptymalizowanie kosztów dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorcy.
Przyjęta przez polski parlament „Tarcza Antykryzysowa” daje możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych.
Niemniej skomplikowanie wprowadzonych regulacji nie ułatwia przedsiębiorcom ustalenia, z jakich dokładnie ulg podatkowych mogą skorzystać.
Pojawią się również wątpliwości odnośnie korzystania z pomocy publicznej i ograniczeń z tym związanych. Webinar skoncentrowany będzie na zaprezentowaniu kluczowych regulacji, które każdy przedsiębiorca w dobie stanu epidemii powinien poznać.

Celem webinaru jest:
•    zapoznanie uczestnika z regulacjami „Tarczy Antykryzysowej” i jej kolejnych wersji,
•    przekazanie kluczowej wiedzy o ulgach podatkowych związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2,
•    przekazanie wiedzy na temat innych instrumentów prawnopodatkowych, które pozwolą na zmniejszenie negatywnych skutków stan epidemii,
•    przekazanie wiedzy o przepisach regulujących problematykę pomocy publicznej w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2,
•    wskazanie problemów praktycznych oraz propozycji rozwiązania wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawnych.

Korzyści:
Zdobycie potrzebnej i koniecznej wiedzy w zakresie nowych regulacji prawnych, które mają wspierać przedsiębiorców w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Poznasz:
•    jaki jest zakres regulacji odnośnie ulg podatkowych związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
•    katalog poszczególnych ulg podatkowych
•    kluczowe warunki potrzebne do uzyskania ulg podatkowych, w tym wykazanie wpływu epidemii na sytuacją ekonomiczną podatnika
•    jakie problemy mogą pojawić się ze stosowaniem nowych regulacji prawnych
•    jak kwalifikować nowe ulgi podatkowe do limitów pomocy publicznej możliwej do udzielenia podatnikowi w związku z COVID-19
•    w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualną kontrolą podatkową
•    jaką ewentualną dokumentację należy zebrać, aby zminimalizować ryzyka podatkowe

Odbiorcy:
Do udziału w webinarium zapraszamy:
•    dyrektorów finansowych
•    głównych księgowych
•    osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
•    właścicieli i pracownicy biur rachunkowych
•    doradców podatkowych
•    osoby zarządzające kancelariami doradztwa podatkowego

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała