Ulgi podatkowe w czasach COVID-19

Data rozpoczęcia:
17.06.2020
Data zakończenia:
17.06.2020

149 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Środa
17 czerwca 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Ulgi podatkowe w czasach COVID-19

dr Radosław Bulejak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

  • Nowe otoczenie normatywne – Tarcza Antykryzysowa i jej następne wersje
  • Ulgi podatkowe sensu largo i sensu stricto
  • Ulgi podatkowe w PIT oraz CIT – wybrane zagadnienia
  • Ulgi podatkowe w VAT oraz Akcyzie – wybrane zagadnienia
  • Odroczenie terminów na wykonanie obowiązków ustawowych
  • „Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” jako warunek skorzystania z preferencyjnych rozwiązań
  • Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków (odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty)
  • Problematyka pomocy publicznej i specjalne regulacje związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2
12:00

Sesja pytań

dr Radosław Bulejak, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

12:15

Zakończenie webinaru