Zatory płatnicze w nowej rzeczywistości

Data rozpoczęcia:
10.06.2020
Data zakończenia:
10.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie: #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Opis
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118). Celem ustawy jest zapobieganie opóźnieniom w płaceniu kontrahentom. Wśród regulacji, które mają zapobiec piętrzeniu się niezapłaconych zobowiązań wymienić możemy: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych, ulgę na złe długi w PIT i CIT. Jednak nowa sytuacja gospodarcza  w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy wpłynęła znacząco na płatności faktur.

Cel
Obecna sytuacja i realna groźba kryzysu ekonomicznego powodują, że przedsiębiorcy poszukują możliwości minimalizacji efektów zatorów płatniczych. Z badań przeprowadzonych przez BIG InfoMonitor wynika, że jedna trzecia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie otrzyma płatności w ustalonym terminie. Zacznie zwiększy to problem z zatorami płatniczymi. Wraz z ekspertami z Kancelarii Grabowski i Wspólnicy odpowiemy na pytanie jak przeciwdziałać zatorom w czasie pandemii oraz jakie rozwiązania przygotował Rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Korzyści
W trakcie webinarium dowiecie się Państwo:
•    Jakie instrumenty są do dyspozycji w działaniu przeciw zatorom płatniczym wynikające z nowelizacji ustawy ze stycznia 2020 r.
•    Czy epidemia COVID-19, jako siła wyższa może być okolicznością powodującą zatory płatnicze?
•    Czy przedsiębiorca może być zwolniony z odpowiedzialności za nadmierne opóźnienia w transakcjach handlowych z powodu epidemii COVID-19?
•    Jakie praktyczne rozwiązania prawne wdrożyć w procesach dochodzenia roszczeń?

Uczestnicy
Na webinar zapraszamy:

•    pracowników działów księgowych i finansowych, controllingu i audytu, windykacji
•    szefów działów odpowiedzialnych za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków
•    managerów ds. ryzyka
•    radców prawnych
•    osoby ustalające warunki transakcji

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała