Zatory płatnicze w nowej rzeczywistości

Data rozpoczęcia:
10.06.2020
Data zakończenia:
10.06.2020

149 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

dr Rafał Trzeciakowski

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, w tym w tworzeniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.
Prywatnie pasjonat sportu, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu prawem sportowym oraz działalności w Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.