Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania i kwestie związane z ochroną danych osobowych

Data rozpoczęcia:
23.06.2020
Data zakończenia:
23.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie: #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Opis:    
Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki prowadzenia działań o charakterze przymusowym związanych z koniecznością przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Przedstawione zostaną rodzaje działań wraz z przykładowymi sytuacjami uzasadniającymi ich podejmowanie.
Zaprezentowane zostaną również działania oraz narzędzia pozwalające na weryfikacje stanu zdrowia pracowników tak aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz zasadami ochrony danych osobowych.

Cel:      
Przybliżenie pracodawcom problematyki przetwarzania danych dotyczących zdrowia, w szczególności z uwzględnieniem działań, co do których pracownicy mają obowiązek się zastosować.

Korzyści:           
Poznanie dopuszczalnych rozwiązań możliwych do stosowania w przypadku wystąpienia sytuacji mogących mieć wpływ na życie i zdrowie osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z ewentualnymi roszczeniami pracowników oraz kontrolami organów (np. PIP czy PUODO).

Odbiorcy:          
Do udziału w webinarze zapraszamy:
•    właścicieli firm
•    
kadrę zarządzającą
•    
pracowników działu HR

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała