Tarcza antykryzysowa a prawo pracy – optymalizacja kosztów zatrudnienia

Data rozpoczęcia:
26.06.2020
Data zakończenia:
26.06.2020

Opis

Korzystasz z home office, ale chcesz nadal poszerzać swoją wiedzę?
Rzeczpospolita Konferencje ma dla Ciebie rozwiązanie. #zostanwdomu #zdobywajwiedze

Opis:
Przedsiębiorcy, którzy chcą ograniczyć skutki koronawiurusa powinni rozważyć, które rozwiązania w zakresie kosztów zatrudnienia przyniosą im więcej korzyści. Czy te wynikające ze specustawy czy może te, które są dostępne na podstawie dotychczasowych przepisów.

Podczas szkolenia przedstawimy dostępne instrumenty wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz wynikających z ustawy tarcza antykryzysowa, umożliwiających optymalizację kosztów pracy.

Omówimy:
• procedurę przeprowadzenia redukcji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych w ramach ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.
• przepisy dotyczące ubiegania się o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy wprowadzone ustawą tracza antykryzysowa, a także przepisy kodeksu pracy dające pracodawcy możliwość zawierania tzw. porozumień kryzysowych.
• obowiązki pracodawcy w dobie pandemii, w tym dot. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracy zdalnej, odpowiedzialności pracodawcy, także na gruncie karnym za ich nieprzestrzeganie.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi instrumentami służącymi optymalizacji kosztów zatrudnienia oraz zwiększenie świadomości prawnej na temat obowiązków pracodawcy w dobie koronawirusa.

Podczas szkolenia przestawimy:
• proces ubiegania się o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy, od wyboru przedstawicieli pracowników, wypracowanie treści porozumienia, po złożenie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie.
• zakres przedmiotowy, podmiotowy i proces podpisywania tzw. porozumień kryzysowych w ramach KP.
• proces przeprowadzania redukcji zatrudnienia na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, w tym kryteria doboru do zwolnienia, konsultacje ze związkami zawodowymi, zawarcie porozumienia lub wydanie regulaminu zwolnień grupowych, zawiadomienie PUP, złożenie wypowiedzeń i wypłatę odpraw.
• obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie koronawirusa na gruncie prawa pracy oraz na gruncie karnym.

Korzyści:
Zdiagnozowanie swoich potrzeb wynikających z prowadzonej działalności i sposobów ich realizacji z wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę, która umożliwi im efektywne przeprowadzenie procesu ubiegania się o dofinansowanie, procesu reedukacji zatrudnienia w oparciu u ustawę o zwolnieniach grupowych.
Będą  mogli określić ryzyka związane z funkcjonowaniem swoich przedsiębiorstw w dobie koronawirusa.

Odbiorcy:
Na szkolenie zapraszamy:
• właścicieli firm
• kadrę zarządzającą (dyrektorzy, menedżerowie)
• pracowników działów HR i kadr.

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu.

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała