Tarcza antykryzysowa a prawo pracy – optymalizacja kosztów zatrudnienia

Data rozpoczęcia:
26.06.2020
Data zakończenia:
26.06.2020

Prelegenci

dr Piotr Karlik

adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

Katarzyna Michalak-Oleszczuk

Adwokat, FILIPAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w obszarze prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, przeprowadzanie procedur redukcji zatrudnienia w zakładach pracy zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i tzw. zwolnień indywidualnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym projektów regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia zbiorowe i inne. Reprezentowała Klientów w wielu postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy, m.in. w sprawach dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy i innych. Przeprowadzała szkolenia z zagadnień dotyczących prawa pracy. Posiada także doświadczenie w postępowaniach dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także w obsłudze prawnej z innych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze. Obsługiwała Klientów prowadzących działalność w różnych obszarach gospodarki, w tym wiodące spółki z branży transportu kolejowego i lotniczego, produkcji elementów infrastruktury kolejowej, zarządzania i wynajmu powierzchni użytkowo-usługowych oraz innych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.