Prowadzenie sporu po nowelizacji KPC

Jak komunikować się z sądem, skorzystać z dobrodziejstwa przyspieszenia sporu, nie utracić praw i zmaksymalizować szanse na wygraną

Data rozpoczęcia:
30.06.2020
Data zakończenia:
30.06.2020

Prelegenci

Piotr Biernatowski

Adwokat, Partner w Gawroński & Partners, Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i karnego gospodarczego

Piotr jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego i karnogospodarczego. W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych fuzjach i przejęciach, które prowadził od fazy koncepcyjnej, poprzez przeprowadzenie transakcji do ułożenia ładu korporacyjnego po transakcji. Posiada unikalne doświadczenia w zakresie sporów gospodarczych wewnątrz spółek, jak również pomiędzy spółkami. Brał udział we wrogich przejęciach zarówno po stronie inicjującej, jak i broniącej. Doradza klientom również w zakresie nowych technologii, w których widzi fundamenty rozwoju społeczno – gospodarczego (blockchain, sztuczna inteligencja oraz kryptografia). Doradza podmiotom z rynku finansowego w zakresie regulacji (AML, RODO oraz MIFID II) oraz w zakresie obrotu, w tym emisji instrumentów finansowych. W ramach tej dziedziny publikował jako ekspert Obserwatora Finansowego prowadzonego pod egidą Narodowego Banku Polskiego. Tworzy i realizuje strategie obrończe w skomplikowanych i głośnych procesach karnych gospodarczych. Przez kilka lat pełnił funkcję Sędziego Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej.