Obowiązkowa dematerializacja akcji – jak wdrożyć nowe przepisy?

Data rozpoczęcia:
10.07.2020
Data zakończenia:
10.07.2020

Opis

 

Dematerializacja akcji jest obowiązkowym procesem dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Akcje w formie materialnej stracą ważność i przestaną istnieć. Nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski).

Czas epidemii wpłynął na terminy określone przez nowelizację KSH, co zostało dookreślone w tarczach antykryzysowych.

Na wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, decyzję o zdeponowaniu akcji w KDPW, zawarcie umowy z tym podmiotem oraz wysłanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce jest czas do 30 września 2020 r.

Cel

Webinar ma na celu:

 • przedstawienie czym jest dematerializacja akcji,
 • wskazanie nowych obowiązków spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych,
 • przybliżenie jak  zmieni się  sytuacja akcjonariuszy oraz jak funkcjonuje rejestr akcjonariuszy,
 • pokazanie jak wygląda proces dematerializacji oraz jakie są inne rozwiązania dla spółek akcyjnych.

Korzyści

Podczas webianrium dowiedzą się Państwo:

 • czym jest dematerializacja akcji,  
 • jakie są  kluczowe zasady dematerializacji akcji, 
 • jak przygotować spółkę oraz jakie obowiązki powinna ona spełnić do tej pory,
 • jakie są  konsekwencje prawne  oraz jak wygląda  przebieg procesu,
 • jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku,
 • jakie alternatywne rozwiązania  może wdrożyć spółka.

Odbiorcy

Do udziału w webinarium zapraszamy:

 • zarządy spółek akcyjnych,
 • dyrektorów zarządzających,
 • akcjonariuszy,
 • prawników.

Organizacja

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do internetu

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała