Obowiązkowa dematerializacja akcji – jak wdrożyć nowe przepisy?

Data rozpoczęcia:
10.07.2020
Data zakończenia:
10.07.2020

149 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Piątek
10 lipca 2020
10:45

Czas na logowanie

10:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

11:00

Urszula Brzezińska, Adwokat, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych , Jacek Gołaszewski, Manager, QSecurities Dom Maklerski

1. Czym jest dematerializacja akcji? Skutki prawne dematerializacji.
2. Czym jest rejestr akcjonariuszy?
3. Proces dematerializacji - harmonogram
4. Odpowiedzialność zarządu oraz sankcje za niedostosowanie się do przepisów
5. Sposób prowadzenia rejestru przez DM, korzyści dla spółki i akcjonariuszy
6. Konsekwencje prawne dla akcjonariuszy
7. Alternatywne rozwiązania
8. Odpowiedzi na wybrane pytania 

12:00

Sesja pytań

12:15

Zakończenie webinaru