Sales & Operations Planning w kryzysie - jak kalkulować ryzyko gdy nie umiemy przewidzieć przyszłości?

Data rozpoczęcia:
02.09.2020
Data zakończenia:
02.09.2020

599 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 20 sierpnia

699 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 20 sierpnia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Poniedziałek
20 lipca 2020
09:45

Czas na logowanie

09:55

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

10:00

Logika prognozowania scenariuszowego (objaśnienie kroków niezbędnych w budowie prognozy)

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

•    Kiedy można zrezygnować z prognozowania?
•    Dylematy prognozowania i jakimi krokami je należy rozwiązać
•    Czemu i jak należy wyznaczyć grupę pilotażową
 

11:00

Przerwa

11:15

Krok 1: identyfikacja założeń dotyczących kryzysu (w skali globalnej i w skali własnej branży)

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

•    Fazy rozwoju kryzysu
•    Przełożenie faz kryzysu na własną branżę
•    Jak dopasować przedstawiony model do własnych warunków?
 

12:15

Przerwa

12:30

Krok 2: consensus forecasting – wypracowanie prognoz liczbowych na podstawie przyjętych założeń

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

•    Identyfikacja charakterystyk popytu
•    Metoda consensus forecasting
•    Wyliczenie scenariuszy prognostycznych
 

13:30

Przerwa

13:45

Planowanie scenariuszowe – jak analizować scenariusze popytowe i na ich podstawie kalkulować ryzyko

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

•    Jakie są możliwe opcje działań?
•    Jak analizować scenariusze w prosty sposób?
•    Kalkulacja ryzyka
 

14:45

Przerwa

15:00

Jak wdrożyć i monitorować przyjęte plany?

Zbigniew Sobkiewicz, CPIM Master Instructor, Jonah® - Consulting Director (MPM Productivity Management)

•    Proces S&OP
•    Przeglądy tygodniowe 
•    Przeglądy dzienne
 

16:00

Zakończenie