Sygnalista w przedsiębiorstwie – nowe obowiązki, zagrożenia, szanse

II edycja

Data rozpoczęcia:
24.08.2020
Data zakończenia:
24.08.2020

Opis

Instytucja sygnalisty, tj. osoby zgłaszającej nieprawidłowości dotyczące firmy, pojawiła się wraz z rozwojem systemów compliance. Mają one zapewniać zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami, regułami, wytycznymi. W tym kontekście sygnaliści, odgrywają niezwykle ważną rolę, stanowiąc bardzo często podstawowe i pierwsze źródło informacji o pojawiających się problemach. Jednocześnie jednak, są oni narażeni na działania niepożądane, w tym np. odwet lub zemsta ze strony przełożonego.

Wobec powyższego dostrzeżono konieczność zwiększenia ochrony prawnej sygnalistów. Na poziomie europejskim opracowana, a następnie przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

Państwa członkowskie UE mają 2 lata na implementację stosownych rozwiązań do swoich systemów prawnych.

W Polsce ochrona sygnalistów ma dotychczas charakter rozproszony, tzn. że przewidują ją jedynie poszczególne regulacje. Brakuje natomiast rozwiązań systemowych, co sprawia, że w większości przypadków sygnaliści nie korzystają z ochrony prawnej. Jednakże konieczność implementacji wspomnianej dyrektywy sprawia, że należy już myśleć i planować konkretne rozwiązania.

Cel:
Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z

 • zagadnieniami dotyczącymi sygnalistów,
 • przedstawienie możliwych rozwiązań,
 • wskazanie na ewentualne konsekwencje wynikające z braku stosownych regulacji.

Podstawowym założeniem jest zwiększenie świadomości prawnej uczestników szkolenia na temat instytucji sygnalisty.

Ponadto chcemy w sposób przystępny i kompleksowy odpowiedzieć na najważniejsze pytania, tj.

 • czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie?
 • co mi grozi jeżeli tego nie zrobię?
 • ile to kosztuje?- czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie?
 • jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć?
 • jak powinien wyglądać przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego?
 • co mi grozi jeżeli tego nie zrobię?

Korzyści:
Korzyści wynikające z udziału w webinarium:

 • uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat instytucji sygnalistów.
 • zdiagnozowanie swoje potrzeby wynikających z prowadzonej przez nich działalności.
 • określenie podstawowych ryzyka związanych z funkcjonowaniem sygnalistów, a także stwierdzenie czy i jakie działania są konieczne do podjęcia w firmie.

Odbiorcy:
Do udziału w webinarium zapraszamy:

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu i rad nadzorczych
 • Managerów działów HR
 • Prokurentów
 • Compliance oficer
 • Prawników

Organizacja: 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała