PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI W VUCA

II edycja

Start date:
25.08.2020
End date:
25.08.2020

Description

VUCA jest akronimem od 4 słów w języku angielskim opisujących naszą rzeczywistość i stanowiących cztery wyzwania współczesnego świata. Są to:
– volatility (zmienność) – współczesny świat charakteryzuje duże tempo zmian,
– uncertainty (niepewność) – nieustanne zmiany, przyszłość jest trudna do przewidzenia,
– complexity (złożoność) – nie ma jednego rozwiązania,
– ambiguity (niejednoznaczność) – brak jednoznaczności, co do płynących do nas sygnałów

Szkolenie dla managerów oraz osób zarządzających zespołami, pomoże doskonalić jakość procesu podejmowania decyzji w świecie VUCA.

Przekazywane techniki i metody podejmowania decyzji strategicznych pomagają nawet najbardziej skutecznym managerom doskonalić wyniki w biznesie dzięki zrozumieniu indywidualnych predyspozycji w procesie podejmowania decyzji!

Cel:
Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników:
•    zdolności do pozyskiwania danych z otoczenia oraz natychmiastowego i kreatywnego ich wykorzystania
•    stawiania jasno opisanych zadań i procesów oraz zadbania o rozwój swoich pracowników
•    wykorzystania kompetencji zwinnych czyli umiejętności rozpoznawania sytuacji za pomocą doświadczeń

Korzyści:
•    nauczysz się jak swobodnie i sprawnie funkcjonować w środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, kompleksowością oraz nieprzewidywalnością
•    poznasz proste i niezwykle skuteczne modele reakcji, pozwalających zachować spokój i wspierających kreatywność w sytuacjach kryzysowych

Odbiorcy:
szkolenie skierowane jest do:

•    członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, prezesów, dyrektorów zarządzający, dyrektorów strategicznych
•    liderów podejmujący decyzje dotyczące strategii, wyników, kadry i kultury firmy
•    osób zarządzających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów, właścicieli firm

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Invited by

Agnieszka Spychała