PODEJMOWANIE WŁAŚCIWYCH DECYZJI W VUCA

II edycja

Data rozpoczęcia:
25.08.2020
Data zakończenia:
25.08.2020

349 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 10 sierpnia

399 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 10 sierpnia


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

VUCA jest akronimem od 4 słów w języku angielskim opisujących naszą rzeczywistość i stanowiących cztery wyzwania współczesnego świata. Są to:
– volatility (zmienność) – współczesny świat charakteryzuje duże tempo zmian,
– uncertainty (niepewność) – nieustanne zmiany, przyszłość jest trudna do przewidzenia,
– complexity (złożoność) – nie ma jednego rozwiązania,
– ambiguity (niejednoznaczność) – brak jednoznaczności, co do płynących do nas sygnałów

Szkolenie dla managerów oraz osób zarządzających zespołami, pomoże doskonalić jakość procesu podejmowania decyzji w świecie VUCA.

Przekazywane techniki i metody podejmowania decyzji strategicznych pomagają nawet najbardziej skutecznym managerom doskonalić wyniki w biznesie dzięki zrozumieniu indywidualnych predyspozycji w procesie podejmowania decyzji!

Cel:
Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników:
•    zdolności do pozyskiwania danych z otoczenia oraz natychmiastowego i kreatywnego ich wykorzystania
•    stawiania jasno opisanych zadań i procesów oraz zadbania o rozwój swoich pracowników
•    wykorzystania kompetencji zwinnych czyli umiejętności rozpoznawania sytuacji za pomocą doświadczeń

Korzyści:
•    nauczysz się jak swobodnie i sprawnie funkcjonować w środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, kompleksowością oraz nieprzewidywalnością
•    poznasz proste i niezwykle skuteczne modele reakcji, pozwalających zachować spokój i wspierających kreatywność w sytuacjach kryzysowych

Odbiorcy:
szkolenie skierowane jest do:

•    członków kadry zarządzającej i menedżerskiej, prezesów, dyrektorów zarządzający, dyrektorów strategicznych
•    liderów podejmujący decyzje dotyczące strategii, wyników, kadry i kultury firmy
•    osób zarządzających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, kierowników działów, właścicieli firm

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykłądowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umozliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu. 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała