Zarządzanie własnością intelektualną firmy – nowe regulacje, nowe wyzwania

Data rozpoczęcia:
03.09.2020
Data zakończenia:
03.09.2020