Prawo budowlane 2020 - „duża nowelizacja”

Data rozpoczęcia:
25.09.2020
Data zakończenia:
25.09.2020

490 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Piotr Birkowski

Aplikant adwokacki, Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2020 r. zdał egzamin adwokacki oraz oczekuje na wpis na listę adwokatów. Odbył staż w renomowanych polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Świadczył wsparcie prawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych, w tym realizowanych w ramach zamówień publicznych. Reprezentował interesy przedsiębiorców w procesie legislacyjnym. Obszary praktyki związane są w szczególności z branżami takimi, jak usługi oraz budownictwo.

Jarosław Kulawik

Radca prawny, Partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego, zaś w roku 2002 r. złożył egzamin prokuratorski. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce administracyjnej (w latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie kierował Wydziałem, a następnie Departamentem). Z sukcesami prowadził wiele postępowań sądowych oraz administracyjnych – w tym z zakresu szeroko rozumianych inwestycji budowlanych. Obszary praktyki związane są w szczególności z branżami takimi, jak nieruchomości i budownictwo, gospodarka komunalna, inwestycje smart city.

dr Jakub Pawelec

Radca prawny, Partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Obszary praktyki związane są w szczególności z branżami takimi, jak inwestycje infrastrukturalne, energetyka, ekonomia cyrkularna.