Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania i kwestie związane z ochroną danych osobowych

III edycja

Data rozpoczęcia:
23.10.2020
Data zakończenia:
23.10.2020

Prelegenci

Patryk Kozieł

kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Głównym obszar zainteresowań są zagadnienia związane z uprawnieniami związków zawodowych i wynikające z nich obowiązki pracodawcy, kwestie dotyczące prawidłowego zwalniania pracowników oraz tematyka ochrony danych osobowych

Paweł Sych

radca prawny, starszy prawnik, kierujący zespołem ds. RODO w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Z prawem pracy związany od czasów studiów, gdzie bronił pracę w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Jest specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych, zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu oraz relacji ze związkami zawodowymi. Ponadto zajmuje się rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej. Wielokrotnie był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.