Ochrona wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem – praktyczne aspekty skargi pauliańskiej

Data rozpoczęcia:
22.10.2020
Data zakończenia:
22.10.2020

Prelegenci

r. pr. Ewa Błaszczyk

Filipiak Babicz LEGAL

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z dziedziny prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw bankowych. Odzysk wierzytelności trudnych tj. z wątkami upadłościowymi i karnymi to dyscyplina, w której działa aktywnie i z sukcesami. Zajmowała się obsługą prawną, w tym reprezentacją na salach sądowych jednego z największych banków w Polsce. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze skargą pauliańską oraz procedurą cywilną.
Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w trakcie których obyła półroczne stypendium na Uniwersytecie w Genui. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem włoskim i rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym. W kancelarii łączy pracę merytoryczną z obowiązkami menedżera działu prawa cywilnego.

adw. Rafał Kowalczyk

Filipiak Babicz LEGAL

Doświadczenie zawodowe rozpoczął jeszcze na studiach, kontynuując pracę w wielkopolskich kancelariach. W czasie studiów współpracował jako wolontariusz z Uniwersytecką Poradnią Prawną przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także aktywnie działał w kołach naukowych.
Reprezentował klientów w sporach sądowych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych. Zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży transportu krajowego i międzynarodowego. W ramach swojej praktyki zajmował się również opiniowaniem i sporządzaniem umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem procesu windykacji.

adw. Piotr Turski

Doradca podatkowy, makler, Filipiak Babicz LEGAL

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).
W marcu 2015 r. zdał egzamin na maklera papierów wartościowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. o wpisie na listę maklerów papierów wartościowych, nr licencji 3032).
Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego uzyskując w dniu 31 marca 2017 r. wpis na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13116).