Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców w 2021 roku – najważniejsze zmiany w praktyce

Data rozpoczęcia:
17.11.2020
Data zakończenia:
17.11.2020

Opis

Zapraszamy na  specjalistyczne szkolenie z zakresu prawa konsumenckiego prowadzone z perspektywy przedsiębiorcy przez ekspercki zespół praktyków z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. 

Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze kierunki działań prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym związane z epidemią Covid-19, a także zbliżające się zmiany relewantnych przepisów. Szczególna uwaga poświęcona zostanie wchodzącym z Nowym Rokiem w życie przepisom rozszerzającym ochronę konsumencką na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prelegenci omówią znaczenie projektowanych nowych kompetencji prezesa UOKiK w zakresie zwalczania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wskazując na ich konsekwencje oraz sposób przygotowania się i zabezpieczenia na wypadek niezapowiedzianej wizyty przedstawiciela Urzędu. 
Szkolenie obejmie także obszerną tematykę zmian w prawie konsumenckim będących następstwem modernizacji tej dziedziny prawa na poziomie unijnym i dostosowania go do potrzeb konsumenta ery cyfrowej.

Cel:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych i projektowanych zmian w zakresie relacji przedsiębiorców z konsumentami, a także przeważających obecnie kierunków w egzekwowaniu prawa konsumenckiego przez kompetentne organy. 
Szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z relewantnymi zmianami przepisów z wyprzedzeniem i podjęcie na czas działań zmierzających do osiągnięcia wysokiego poziomu zgodności w przedsiębiorstwach.

Korzysci:
Udział w szkoleniu pozwoli uzyskać wyselekcjonowaną wiedzę o zbliżających się zmianach w zakresie prawa konsumenckiego połączoną z praktycznymi wskazówkami na temat tego, w jaki sposób przepisy należy interpretować i stosować, a także jak przygotować się do zmian. 

Nadto uczestnicy będą mieli okazję posłuchać o najnowszych praktykach decyzyjnych w działalności prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ich możliwym wpływie na interpretację nowych przepisów oraz intensywność egzekwowania prawa konsumenckiego.

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do: 
- przedsiębiorców, 
- kadry zarządzającej, 
- dyrektorów działów prawnych, 
- kierowników sprzedaży, w tym e-commerce, 
- prawników wewnętrznych, 
- adwokatów i radców prawnych prowadzących indywidualną praktykę zawodową 
- compliance officerów. 

Organizacja:
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszę wykładowcę oraz mają możliwość zadania mu pytania poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do nagranego szkolenia.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała