SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE - PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA

Data rozpoczęcia:
10.04.2021
Data zakończenia:
30.05.2021

4 500 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 19 marca

5 100 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 19 marca


Liczba uczestników

+ 23% VAT