SMART MBA - ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

PROGRAM MENEDŻERSKI DLA LIDERÓW JUTRA

Data rozpoczęcia:
10.04.2021
Data zakończenia:
30.05.2021