Powered by chatwoo.com

EDUKATOR 2019

Data rozpoczęcia:
10.04.2019
Data zakończenia:
26.04.2019

Opis

EDUKATOR 2019

W ostatnich latach doszło do zmian w systemie edukacyjnym Polski. Zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziły reformę szkolnictwa podstawowego, średniego oraz wyższego.

Reformy mają na celu wspieranie przemian cywilizacyjnych i gospodarczych w Polsce, co jest bardzo ważne szczególnie z perspektywy utrzymania tendencji wzrostowych PKB, zreformowania modelu profilowego zasobów pracowniczych kraju i wypracowania mechanizmów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego też są bacznie obserwowane
z perspektywy wszystkich sektorów gospodarki.

JUŻ W KWIETNIU TRZY DEBATY NA TEMAT WYZWAŃ I PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI W POLSCE   

| Kadry dla biznesu – jak wygrać w globalnej walce o talenty
| Szkoła dla zawodowców – silna baza do rozwoju przemysłu i usług
| Firmowe kuźnie talentów – jak biznes przygotowuje przyszłe kadry

Podsumowanie i wnioski z debat w publikacji specjalnej 26 kwietnia na łamach „Rzeczpospolitej” i w serwisie rp.pl