Powered by chatwoo.com

Impact Mobility Revolution 2018

Data rozpoczęcia:
12.09.2018
Data zakończenia:
13.09.2018

Opis

Impact mobility rEVolution 2018 to globalne spotkanie poświęcone przyszłości inteligentnej mobilności. Innowatorzy, pionierzy cyfrowi, politycy władz centralnych i samorządowych, naukowcy, przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, miejskich spółek transportowych, start-upów oraz firm zainteresowanych finansowaniem innowacji spotkają, by wymieniać się doświadczeniami, nawiązać współpracę i w ten sposób budować przyszłość inteligentnej mobilności w Polsce. Wystąpienia i debaty ekspertów podczas Impact mobility rEVolution 2018 będą się toczyć wokół siedmiu głównych wątków.

 

Mobilność w mieście, e-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV), transport towarowy i logistyka, połączona i zautomatyzowana jazda (CAD), finansowanie i projekty w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii.

 

Dodatkowe zagadnienia i ważne wydarzenia podczas Impact mobility rEVolution 2018:

  • Conference Of Parties 24 (COP 24) - spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów świata poprzedzające najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) w Katowicach wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).
  • Centralny Port Komunikacyjny - rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej jako kluczowy warunek rewolucji komunikacyjnej w Polsce.
  • “Program dla Śląska” - jak wykorzystać rewolucję e-mobilności dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego Śląska i całego kraju.


Impact mobility rEVolution 2018 zgromadzi ponad 2000 uczestników z całego świata, w tym ponad 150 ekspertów, ponad 100 przedstawicieli samorządów oraz ponad 80 wystawców w strefie Expo. Rejestracja dla samorządowców, akademików, organizacji społecznych i start-upów pod adresem: impactcee.com