CFO

Strategy & Innovation Summit 2019

Data rozpoczęcia:
11.04.2019
Data zakończenia:
11.04.2019

Program

Dzień I
Czwartek
11 kwietnia 2019
08:30

Registration & breakfast / Rejestracja uczestników i śniadanie

09:00

Welcome - Introduction & the future of finance / Powitanie i wprowadzenie: przyszłość finansów

Ash Noah, Managing Director, CGMA Learning, Education & Development, Association of International Certified Professional Accountants

Lead Learning Outcomes:

 • how is digitization and technology is driving changes to the role & mandate of the Finance function
 • how the structure of the Finance function is changing in response.
 • the skills and competencies required for the future.
09:30

Keynote speech: technology focus

Paul Benjamin, Finance Director Microsoft ,UK

Financial Planning & Analytics in the Digital Age – A success story.

Introduction to keynote:

Current technology is enabling enterprises to transform the Finance function by building capability and shortening time to action. Paul Benjamin, CFO Microsoft UK will share the Microsoft Digital Transformation story that enabled the Finance Function to participate in strategic value creation and take Finance Business Partnering to new levels.

Lead Learning Outcomes:

 • the essentials of digital transformation
 • use of technology in FP&A
 • how Finance can add strategic value to the enterprise

 

Planowanie finansowe i analityka finansowa w erze cyfrowej – historia sukcesu.

Dostępne dzisiaj technologie umożliwiają przedsiębiorstwom transformację funkcji finansów dzięki budowie kompetencji i skracaniu czasu potrzebnego do podjęcia działań. Paul Benjamin, CFO Microsoft UK, podzieli się historią, jak Microsoft przeszedł przez proces cyfrowej transformacji, która umożliwiła finansom udział w tworzeniu wartości strategicznej firmy oraz wyniosła tzw. Finance Business Partnering na nowy poziom.

10:15

Workshop & knowledge sharing* / Warsztaty*

Automation and RPA (robotic process automation) implementations:

 • successes
 • failures
 • sources of successes and failures before, during and after implementation.

      *workshops in smaller groups, with participation of Keynote Speakers and experts.

 

  Implementacje automatyzacji i zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) :

 • źródła sukcesów i porażek przed, w trakcie i po implementacji.

*warsztaty w małych grupach z udziałem prelegentów i ekspertów.

11:15

Coffee break / Przerwa kawowa

11:30

Keynote speech: technology focus - part two / Technology Focus - część druga

Chari Tvt, Group Chief Financial Officer (retd), Axiata Group, Malaysia ,Business Consultant and Board Member

Case study: advanced data analytics. Successful team creation and collaboration between finance and data scientists.

Lead Learning Outcomes:

 • new skillset and competencies leading team in time of technological revolution
 • understanding Digital Disruption and leading the Digital Transformation
 • how to create a Data Driven Organization
 • how to lead digital transformation in the midst of disruption
 • new skillset and competencies needed to achieve digital transformation.

Real life hypothesis building and using analytics to:

 • enhance revenue
 • reduce operational costs
 • reduce frauds
 • invest smartly capital expenditure
 • Enhance customer satisfaction

Myth and reality of Data analytics. Is it a hype or real?

 

Case study: Zaawansowana analityka danych. Jak z sukcesem stworzyć zespół oraz środowisko sprzyjające efektywnej współpracy między analitykami i finansami.

 • nowe umiejętności i kompetencje niezbędne liderowi w dobie rewolucji technologicznej
 • zrozumienie zjawiska Digital Disruption
 • jak zbudować Data Driven Organization

Mity vs rzeczywistość w obszarze analityki danych. Budowa tzw. real life hypothesis i wykorzystanie analityki do:

 • zwiększania przychodów
 • redukcji kosztów operacyjnych
 • ograniczenia fraudów
 • optymalizacji wydatków kapitałowych 
 • zwiększania satysfakcji klientów
12:00

Workshop & knowledge sharing* / Warsztaty*

 • data analytics, transforming into Data Driven Organization
 • sources of successes and failures before, during and after implementation

*workshops in smaller groups, with participation of Keynote Speakers and experts.

 

 • transformacja firmy w Data Driven Organization
 • źródła sukcesów i porażek przed, w trakcie i po implementacji

*warsztaty w małych grupach z udziałem prelegentów i ekspertów.

13:00

Lunch

14:00

Keynote speech: leadership focus - part one

Anton Colella, Global CEO, Moore Stephens International

Leadership & innovation.

Learning Outcomes:

 • rethinking people and processes around technology
 • innovation accounting - how to measure the progress in developing new products and ideas
 • leadership in the times of constant change

 

Leadership & innovation.

 •  nowe podejście do zespołów i procesów w dobie rewolucji technologicznej
 •  rachunkowość innowacji – jak mierzyć efektywność wdrażania nowych produktów i pomysłów
 •  przywództwo w czasach nieustającej zmiany
14:45

Workshop & knowledge sharing* / Warsztaty*

Workshop on leading teams during technology revolution.

*workshops in smaller groups, with participation of Keynote Speakers and experts.

 

Bycie liderem i kierowanie zespołem w dobie rewolucji technologicznej

*warsztaty w małych grupach z udziałem prelegentów i ekspertów.

15:45

Coffee break / Przerwa kawowa

15:55

Keynote speech: leadership focus - part two / Leadership Focus - część druga.

Kimberly N. Ellison-Taylor, Executive Director, Finance Thought Leadership, Cloud Business Group, ORACLE

 New realities and leadership challenges.

New skillset and competencies leading team in time of technological revolution.

Lead Learning Outcomes:

 • how to build a strategic finance function
 • addressing the future skills and talent needs
 • key challenges of leadership in the Finance function

 

Nowe realia i wyzwania w zakresie przywództwa.

Nowe umiejętności i kompetencje potrzebne do kierowania zespołem w dobie rewolucji technologicznej.

16:40

Closing discussion panel : Leadership and Technology Challenges. .

Ash Noah, Managing Director, CGMA Learning, Education & Development, Association of International Certified Professional Accountants

17:25

Evening cocktail with keynote speakers. / Wieczorny koktajl z udziałem prelegentów i uczestników.