Powered by chatwoo.com

KONGRES "XXX LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Data rozpoczęcia:
30.05.2019
Data zakończenia:
30.05.2019

Liczba uczestników

Udział bezpłatny

Opis

Od 30 lat cieszymy się w Polsce nieskrępowaną wolnością gospodarczą, która stworzyła polskim
przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości rozwoju i skali działania.

Z tej okazji redakcja „Rzeczpospolitej” przybliży sukcesy przedsiębiorców, które uważamy za jeden
z najważniejszych elementów w procesie rozwoju polskiej gospodarki. Będziemy także zastanawiać
się, jak jeszcze bardziej wspierać ducha przedsiębiorczości i tworzyć przestrzeń do innowacyjnych
rozwiązań w polskich firmach.

Głównym elementem projektu będzie Kongres XXX Lat Polskiej Przedsiębiorczości w dniu 30 maja 2019 r.

Podczas Kongresu wręczone zostaną wyróżnienia dla firm, które rozpoczęły swoją działalność w 1989 roku i nadal się rozwijają.

W tym roku „Rzeczpospolita” po raz 21. wręczy nagrody czołowym polskim przedsiębiorstwom w rankingu „LISTA 500”