KONGRES XXX LAT POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, RANKING LISTA 500 „RZECZPOSPOLITEJ”

Start date:
30.05.2019
End date:
30.05.2019

Description

Od 30 lat cieszymy się w Polsce nieskrępowaną wolnością gospodarczą, która stworzyła polskim
przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości rozwoju i skali działania.

Z tej okazji redakcja „Rzeczpospolitej” przybliży sukcesy przedsiębiorców, które uważamy za jeden
z najważniejszych elementów w procesie rozwoju polskiej gospodarki. Będziemy także zastanawiać
się, jak jeszcze bardziej wspierać ducha przedsiębiorczości i tworzyć przestrzeń do innowacyjnych
rozwiązań w polskich firmach.

30 maja o godz. 10 w siedzibie GPW w Warszawie rozpocznie się kongres „XXX lat polskiej przedsiębiorczości” połączony z uroczystym wręczeniem nagród XXI już wydania Listy 500 największych polskich firm. Z okazji kongresu „Rzeczpospolita” postanowiła - oprócz przyznania jak co roku tytułów Orzeł „Rzeczpospolitej” - nagrodzić 30 firm. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy kongresu dyskutować będą m.in. o kamieniach milowych w rozwoju polskiej gospodarki, najważniejszych wyzwaniach stojących przed polskimi przedsiębiorstwami, roli eksportu.